Oppdatering av Planbok

Oppdatering av Planbok

Innhold i produkt "Planbok" er oppdatert med nytt dokument "Kompensering i kraftnett". To andre dokumenter utgår fra Planbok som følge av dette.

Nytt dokument "Kompensering i kraftnett" erstatter dokumentene "Kondensatorbatterier i nett" og "Håndregler for kompensering i fordelingsnett".
Innholdsfortegnelsen i det nye dokumentet:

Endringsteksten fra SINTEF er "Ny struktur og layout, samt oppdatering av innholdet", utført av Kjell Sand.

Videre informasjon: