Oppdatering av Planbok

Oppdatering av Planbok

Innhold i produkt "Planbok" er oppdatert, hvor dokumentene "Leveringspålitelighet" og "Avbruddskostnader" er ute i nye versjoner.

Dokument "Leveringspålitelighet" er oppdatert pr. :

Endringsteksten fra SINTEF er "Ny struktur og layout, samt oppdatering av innholdet", utført av Kjell Sand.

Videre informasjon: