Nytt RENBlad-søk

Nytt RENBlad-søk

Det ble lansert ny versjon av RENBladsøk på Teknisk Konferanse 15.-16. oktober 2013. Søkefunksjonen har gjennomgått en vesentlig oppgradering, både utseendemessig og funksjonelt.

REN lanserte i slutten av oktober en ny IT-løsning for søk i RENBlader. Endringene er omfattende og viser at REN har lyttet til tilbakemeldingene fra brukerne. RENBlader er RENs viktigste produkt, og søket er et av de viktigste hjelpemidlene for våre brukere.

Eksempel, skjermbilde fra det nye søket:

RENbladsøket har gjennomgått en betydelig oppgradering.

 

Enkelhet

Stikkordene for det nye søket er enkelhet og brukervennlighet - i ånd med Google-søk og andre moderne søkemotorer. En av de viktigste forandringene er et forenklet grensesnitt som klarer å gi en god treffsikkerhet uten å kreve mye konfigurasjon fra brukerens side. Dette er mulig takket være ny teknisk løsning med en rask og moderne indekseringstjeneste og en mengde avanserte algoritmer.

Økt veiledning underveis bidrar til å gjøre søket mer brukervennlig. Brukeren trenger ikke å vite alt på forhånd, men får hjelp med hvordan han/hun kan gå videre. Som eksempel på dette kan nevnes:

  • Automatiske forslag til ordene mens man skriver.
  • Enkel avgrensing/filtrering av søkeresultat etterpå.
  • Markering av søkeordene i utdrag fra dokumentene i søkeresultatet.

 

I det nye søket gis det forslag til søkeord mens man skriver.


Brukervennlighet har også å gjøre med de små tingene:

  • Søket er blitt vesentlig hurtigere.
  • Søkefeltet lastes med markøren i søkefeltet - man kan skrive med en gang siden lastes.
  • Bedre visuell presentasjon av søkeresultatet, med veiledende tekst og «tool-tip».
  • Søket er tilpasset mobile enheter.

Utvidet presentasjon

Det nye søket medfører ytterligere noen nye funksjoner. Blant annet er det nå mulig å søke i innholdet i gamle versjoner av RENblader, søke kun blant f.eks. favoritter eller personlig brukte RENBlader, samt sortere søkeresultatene på mange måter f.eks. etter antall referanser.

I tillegg til forbedret søk er presentasjonen av søkeresultatene revidert. I selve listen presenteres mer tekst fra dokumentene for å gi en bedre oversikt over det faktiske innholdet. Versjonshistorikk, referanser, selskapsmerknader og annen utvidet informasjon om de ulike dokumentene i søkeresultatene er lett tilgjengelig.

Mye informasjon er tilgjengelig om hvert RENBlad, deriblant versjonshistorikk.


Mer enn et søk

REN ønsker å best mulig tilrettelegge for at kundene skal kunne finne den kunnskap og informasjon som REN besitter. Det er da viktig med flere enkle og enhetlige inngangsporter til denne informasjonen. Som et eksempel kan nevnes «hoved»-RENBladene. Dette er høynivås RENBlader som beskriver et større delområde og refererer videre til detaljer i andre RENBlader. Dette gjør dem til et verdifullt utgangspunkt for å få oversikt over et fagområde. I den nye løsningen løftes disse hoved-RENBladene frem i en egen oversiktsliste. En annen ny liste viser alle RENBlader med selskapsmerknader. Disse to komplementerer de oppgraderte listene for personlige favoritter, personlig sist brukte RENBlader og globalt mest brukte RENBlader.

Prøv søket her:  RENBlad-søk

 

Veien videre

Allerede i løpet av november kommer en oppdatering til RENBlad-løsningen. Blant de kommende nyhetene kan nevnes deling av selskapsmerknader, hierarkisk visning med utgangspunkt i hoved-RENBladene, komplett liste over siste RENBladsendringer, samt videre forbedringer av søket og de eksisterende listene.

REN tar gjerne imot tilbakemeldinger på den nye løsningen og hvordan man kan arbeide enda mer effektivt med RENBladene. Send epost til web@ren.no eller bruk tilbakemeldingsskjema på nettsidene for RENBlader.

Vennlig hilsen, REN IT