Nye og reviderte RENBlader innen linjerydding

Nye og reviderte RENBlader innen linjerydding

REN Kostnadskatalog er nå ute i Revisjon 1 - 2013. Denne revisjonen tar med den siste utviklingen i timepriser og materiellpriser. Det er imidlertid ikke store bevegelsene på dette for tiden. Netto økning vil for de fleste budsjettmaler være på under 1%

REN Kostnadskatalog er nå ute i Revisjon 1 - 2013. Denne revisjonen tar med den siste utviklingen i timepriser og materiellpriser. Det er imidlertid ikke store bevegelsene på dette for tiden. Netto økning vil for de fleste budsjettmaler være på under 1% 
 
De viktigste endringene er: 
  •     Montørtimepris er økt fra 639 til 644
  •     Ingeniørtimepris er økt fra 728 til 729
  •     Andre mannskapstimepriser er økt med 2,9%
  •     Maskintimepriser er uendret
  •     Materiellpriser er økt med 1,06%

Mer detaljert informasjon om hvordan prisene fremkommer, kan studeres ved å gå inn i prosjektsystemet, og klikke på "Hjelp" menypunktet, og deretter velge "Hjelp kostnadsoppbygging".

I tillegg er en god del flere budsjettmaler på kabel og nettstasjon blitt oppdatert til å tilfredsstille spesifikasjonene for tiltakspakker. Lavspenning luft er også bortimot komplett på dette området. Alle nye maler som lages, benytter denne standarden.