Ny e-postadresse for faktura til REN AS pr. 1. januar 2019

Ny e-postadresse for faktura til REN AS pr. 1. januar 2019

Vi har fått ny adresse for faktura pr. e-post fra 1.januar 2019. Alle som sender faktura til REN AS må oppdatere faktura-adresser/faktura-metoder.

Fra 1. januar 2019 har REN AS flyttet sitt fakturamottak for fakturaer sendt på e-post og evt. via vanlig post.

Det eksisterer tre alternativer for mottak av faktura: Via EHF, epost eller pr. brev. Primært ønsker vi å motta faktura elektronisk (via EHF). Med elektronisk faktura oppnår vi raskere og mer effektive prosesser samtidig som det reduserer feil og manuelt arbeid hos alle involverte parter.

1. Elektronisk faktura:

REN AS er pr. 1. januar 2017 blitt registrert i ELMA, som vil si at vårt regnskapssystem mottar fakturaer på EHF-formatet. REN AS er registrert som mottaker av fakturaer i ELMA (elektronisk mottakeradresseregister) og fakturaer kan sendes elektronisk til oss.

Elektronisk fakturaadresse er da vårt organisasjonsnummer: 979 986 211.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har nettsider mer informasjon om EHF, se f.eks. nettsidene om faktura og kreditnota på www.anskaffelser.no.

 

2. Faktura sendt pr. e-post:

Dersom e-post løsning benyttes, må faktura være i pdf-format og sendes til REN AS på følgende adresse:

ren @ faktura.poweroffice.net

Følgende krav til faktura per epost stilles:

  • Må inneholde RENs organisasjonsnummer (9799 86211)
  • Bør inneholde RENs forretnings- eller postadresse
  • én pdf-fil pr. faktura
  • hver epost kan inneholde flere filer (fakturaer)
  • samme krav til merking av fakturaen som for papirfakturaer
  • A4-format

NB: Merk at det utelukkende er maskinell behandling av e-post sendt til denne adressen, slik at e-posten kun må inneholde fakturaer, kreditnotaer og eventuelle purringer.
 

3. Faktura sendt pr. brevpost:

Post-adresse for sending av faktura med brev:

REN AS - org. nr. 9799 86211
Postboks 6134
5892 Bergen

Faktura-teksten må være adressert til REN AS, angitt med enten organisasjonsnummer eller adresse (eller begge).

REN AS - org. nr. 9799 86211
Postboks 6134
5892 Bergen