Nye RENblader innen inntak

Nye RENblader innen inntak

Det er gjort store revisjoner i RENbladene i 4100-serien i henhold til NEK 399, og det publiseres også helt nye RENblader innen inntak.

Nå er samtlige RENblader i inntaksserien (4100-serien) revidert i henhold til NEK 399. Det er også laget mange nye figurer for å illustrere krav og anbefalinger.

 • RENblad 4100, "Lavspenningsnett - Kundetilknytning – Boliginstallasjon - Utførelse"
  - Fullstendig omarbeidet blad. Dette gjelder både innhold og struktur.
  - Tidligere bilder er reviderte og mange er nye
  - RENblad 4101, 4106, 4102 og 4110 er fjernet
 • RENblad 4120, "Lavspenningsnett - Kundetilknytning – Boliginstallasjon - Installatør"
  - Nytt RENblad
 • RENblad 4003, "Lavspenningsnett – Måling – Krav til tilgang og plassering"
  - Revidering av struktur og tekst.
 • RENblad 4103, "Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Sluttkontroll - sjekkliste"
  - Struktur er den samme, men revidering på tekst og nye linker til REN blad.
 • RENblad 4104, "Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Sluttkontroll - veiledning"
  - Struktur er den samme, men revidering på tekst og nye linker til RENblader.
 • RENblad 4105, "Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Samsvarserklæring"
  - Mindre justering av tekst.
 • RENblad 4107, "Lavspenningsnett - Kundetilknytning - SHA plan"
  - Justering av tekst
  - Feilfiks på skjema-elementer som ikke lot seg krysse av
 • RENblad 4108, "Lavspenningsnett - Avtale for entreprenørtjenester"
  - Mindre justering av tekst.
  - Nye linker til RENblad

Hovedbladet RENblad 4100 omhandler arbeidsmetoder og anleggsløsninger for to hovedprinsipper for grensesnitt

RENbladene finner en ved å følge linkene over, og de vil være tilgjengelige gjennom produktene "Installatør" og "Distribusjonsnett". Se også artikkelen om at installatørproduktet har blitt mer omfattende.