Ny versjon av REN prosjektsystem

Ny versjon av REN prosjektsystem

Det er lagt ut ny versjon av Prosjektsystemet. Mange av endringene i denne vil være usynlige for brukerne, men dere vil bli møtt av en ny forside, en ny prosjektliste, og et nytt menysystem.

Hele prosjektsystemet vil også bære preg av en ny "innpakning", men vi håper at det skal gå forholdsvis greit å finne frem likevel. Grunnen til at vi gjør dette er både at vi tar i bruk nye verktøy i utviklingen, og at vi forbereder oss på at prosjektsystemet skal bli mer modulbasert med verktøy, eller applikasjoner, som skal gi støtte til ulike beregninger og oppgaver i prosjekteringsprosessen. I første omgang vil systemet inneholde de samme modulene som før - Kostnadskalkyle og veilys/utendørsbelysning - men i løpet av de neste årene vil det komme moduler for:

  • Anleggsbidrag
  • LS Mast
  • Ledningsberegning
  • Grøftekalkulator
  • Effektkalkulator
  • Jordelektrodekalkulator
  • osv

 

Hovedsiden

Denne gir en oversikt over de prosjektene du har vært sist inne på, og hva du gjorde sist du var her. I menyen, som nå er til venstre, har du mulighet til å velge å opprette nytt prosjekt direkte, og å se prosjektlisten. Dersom du administrator-rettigheter i prosjektystemet, vil du også kunne se materiellpriser og ressurspriser for ditt eget selskap.

 

Prosjektlisten

Denne er blitt bygget om, og gir bedre muligheter for søk og filtrering, samt at man nå kan velge hvilke kolonner man vil se.

 

Menystem

Menysystemet er nå plassert til venstre. Hvis du trykker på et av de store ikonene helt ytterst, vil underliggende menylinjer skjules eller vises. "Huset" eller "Hjem" gir hovedmenyen. Kufferten gir oversikt over tilgjengelige moduler/apper/verktøy som kan brukes, og "Listen" gir en liste over sist brukte prosjekter.