Ny utgave av REN Brukerguide for FEF

Ny utgave av REN Brukerguide for FEF

Vi har revidert vår Brukerguide for FEF i 2015, og har lagt ut oppdatering og trykket opp nye papirutgaver.

REN ga ut i 2011 vår "Brukerguide for FEF", hvor vi samlet forskriftsteksten, tekst fra veiledningen til forskriften, avklaringer gjort av DSB i Elsikkerhet, eventuelle aktuelle normer og REN-anbefalinger med referanser til relevante RENblader.  Den ble trykket som en A5-håndbok, og også publisert elektronisk på www.ren.no for REN-kunder av "Brukerguide FEF og FSE"-produktet. Vår brukerguide/håndbok fikk en god velkomst i bransjen og har vært veldig populær - og vi ble rett og slett utsolgt for papirutgaven.

I tiden etter 2011 har det kommet ytterligere presiseringer i både Elsikkerhet og i samtaler med DSB på enkelte temaer i forskriften, og en oppdatering av håndboken var nødvendig. REN har derfor arbeidet med en oppdatert utgave siden 2014, og den er ble ferdig i 2015.  Den elektroniske utgaven er oppdatert og lagt ut, og vi har også trykket opp et nytt opplag av papirutgaven. Nytt i denne utgaven er også at den elektroniske utgaven i større grad samsvarer i utseende med den trykte.

For eksisterende kunder av elektronisk utgave, er denne "andre utgaven" av vår brukerguide tilgjengelig på vanlig måte. Vi vil fortsette å oppdatere den elektroniske utgaven etterhvert som det kommer videre avklaringer.  For priser på abonnement, se produktsiden for brukerguide fef og fse.

Prisen for papirutgaven av denne andre-utgaven av REN Brukerguide for FEF er kr. 280,- eks. mva. (350 inkl. mva). Frakt kommer i tillegg.

Høsten 2017 tømmer vi lageret for trykte papirutgaver, og reduserer derfor prisen til kr 50,- eks. mva. per stk.

Ved bestilling av 10 stk er prisen kr 450,-, 20 stk kr 800,- og 50 stk kr 1 900,- (alle priser eks. mva.)

Mer informasjon og bestilling: