Ny samarbeidsløsning for Beredskap

Ny samarbeidsløsning for Beredskap

Det er utviklet ny samarbeidsløsning for Beredskap, som en del av produktet "REN Beredskap". Løsningen erstatter deler av eBeredskapsløsningen, hvor det blir lettere å dele informasjon i beredskapssamarbeid.

Den nye samarbeidsløsningen er basert på wiki-teknologi, som gjør det lett å forfatte innhold og å laste opp/dele dokumenter etc.  REN har utviklet grensesnitt for å enkelt opprette samarbeidsgrupper og styre hvem som er medlemmer i gruppene osv.  Eksisterende medlemmer/kunder av REN Beredskap kan allerede nå logge seg inn og ta i bruk den nye løsningen.

- Samarbeidsløsningen er første steg i oppdateringen av beredskapsløsningen, sier Prosjektleder Magne Solheim i REN. "Løsningen er i første versjon nå, og den vil bli videre utviklet og forbedret i flere faser. Ny materielldatabase kommer senere.  Det vil også bli satt opp temadag i Beredskap og kurs i samarbeidsløsningen i 2014, for å støtte utviklingen og utrullingen av løsningene."  Det arbeides også med RENblader innen beredskap, kan han opplyse.

Samtidig med ny samarbeidsløsning lanserer også REN temasider for Beredskap, på /tema/beredskap. Disse åpne websidene vil inneholde stoff om beredskap, nyhetsartikler, informasjon om REN Beredskap, informasjon om kommende kurs og temadager, og historikk og bakgrunn for løsningen, relevante lenker til eksternt stoff om beredskap med regelverk og forskrifter med mer.  "Målet er at de sidene skal være aktuelle og interessante å besøke for folk som jobber med beredskapsarbeidet", sier Magne Solheim.

For å åpne den nye samarbeidsløsningen i REN Beredskap, trykk her (krever innlogging og tilgang til REN Beredskap), evt. velg "Beredskap" i verktøy-menyen oppe til venstre.

Temasidene for REN Beredskap finner du her

Vil du vite mer om produktet "REN Beredskap" og hva det omfatter, se på RENs produktside for "REN Beredskap".

Skjermbilde fra RENs nye Beredskap-løsning