Ny REN-håndbok!

Ny REN-håndbok!

Alle RENs anbefalinger som vedrører drifts- og anleggsmerking er nå samlet i ett blad. Dette gjøres etter ønske fra dere brukere som vil slippe å ha mange dokumenter å forholde seg til når en skal finne informasjon.

Håndboken er publisert i form av RENblad 8032, som da er et helt nytt RENblad.  Dette er tilgjengelig for alle med produktene "Distribusjonsnett", "Installatør" og "Stasjonsanlegg".

I forbindelse med omlegging til ny håndbok, er også de renbladene som omhandlet dette temaet for ulike anlegg utgått. Det har vært en prosjektgruppe i arbeid i noe over et år på dette temaet. Den har bestått av kompetente personer fra bransjen:

  • Arne Gliddi, Agder Energi
  • Paul Olsnes, BKK
  • Geir Kristoffersen og Jan Andreassen, Skagerak Nett
  • Jan Kenneth Thorvik, MøreNett
  • Vegard Engesli, Haugaland Kraft
  • Jan Brede Knutsen, Eidsiva Nett.

Gruppens mandat var i utgangspunktet å revidere de eksisterende RENbladene på driftsmerking, men det ble forholdsvis raskt bestemt at man skulle satse på å samle alt i én håndbok. DSB har vært initiativtaker til prosjektet, og gruppen har hatt en god dialog med dem underveis. Et av de viktige punktene som ble diskutert, er merking av lavspenningskabler. Håndboken har nå som anbefalt metode å benytte en sikker identifiseringsmetode (signalering) i stedet for merking. Dette fordrer at man både har utstyr, prosedyre og kompetanse til å gjøre en slik sikker identifisering.

Vil du vite mer? Kom på temadag driftsmerking
Det arrangeres en egen temadag på driftsmerking i Oslo 16. april i år, se programmet for mer informasjon (pdf). Mesteparten av håndboken blir der gjennomgått, sammen med andre, relevante tema innenfor driftsmerking. Det er åpent for påmelding her.