Ny netLIN-versjon med pålogging

Ny netLIN-versjon med pålogging

Det er lagt ut ny versjon av netLIN, programmet for prosjektering av luftlinjeanlegg. Nytt er blant annet at man logger seg på med REN brukerkonto.

REN AS samarbeider med Hallingkonsult AS i videreutviklingen av netLIN. Fra versjon 3.19 integrerer netLIN tettere med RENs kundesystem og gjør distribusjon av lisensnøkler unødvendig.

netLIN-tilgang gjelder hele selskapet

Inngåelse av avtale om bruk av netLIN hos REN innebærer at alle ansatte i selskapet kan bruke programmet, det er bare å opprette brukere med brukeradmin i kundesystemet. Brukeradministrator kan evt. begrense rettigheten til å kjøre netLIN til enkeltbrukere ved å fjerne "netLIN"-tilgangen. Prisen er den samme om det er 2 brukere eller 40 brukere. Selskapene oppfordres til å ha unike brukere, og sånt sett registrere brukerne i kundesystemet med brukeradmin.  Det er ikke tillatt å registrere brukere for netLIN til personer utenfor selskapet som har netLIN-avtale.
 

netLIN krever kommunikasjon mot www.ren.no

Innføringen av online lisens-sjekk medfører for noen bedrifter at IT-avdelingene må teste om det må opprettes brannmur-regler for å tillate netLIN å kjøre.  En del bedrifter har allerede utført dette.  IT-avdelingen gi netLIN følgende tillatelser:

  • HTTPS-kommunikasjon mot domenet www.ren.no (ny)
  • HTTP-kommunikasjon mot domenet www.netlin.no

Av disse to er det den første regelen som er ny.  netLIN i denne versjonen har ikke støtte for web-proxy, noe som gjør at de bedriftene som har strenge brannmur-regler vil måtte åpne opp for netLIN.
 

Fortsatt offline-støtte

Innføringen av nettbasert lisens-sjekk medfører fortsatt at netLIN periodevis kan opereres uten Internett.  Selv om det ved installasjon/første gangs oppstart krever pålogging mot RENs kundesystem, vil applikasjonen kunne operere i opptil 21 dager mellom hver gang applikasjonen krever å logge på www.ren.no igjen.  Innlogging skjer i bakgrunnen, og netLIN husker brukernavn og passord på en sikker måte.
 

Hvordan oppgradere

Nåværende versjon er 3.23.  netLIN vil selv oppgradere seg til 3.23 fra tidligere versjoner (f.eks. fra 3.18) på normal måte. Ved oppstart av ny versjon blir man spurt om pålogging på RENs systemer.

For de som fortsatt kjører versjon 3.18 (eller tidligere) og som får melding om utløpt lisens, kan følgende lisensnøkkel benyttes for å få startet programmet slik at det oppdateres av seg selv til 3.23:

Lisensnøkkel med utløp 28. mars 2015: B970D9F8B95A99F95A59D9F9

Support for versjoner tidligere enn 3.23 vil nå avsluttes ved utløp av lisensnøklene for det programmet, og det gis ikke videre lisensnøkler for disse versjonene for lengre perioder.  Ta kontakt med post@ren.no for spørsmål i den forbindelse.
 

Pålogging og brukere

Pålogging skjer med samme passord og brukernavn som benyttes på RENs sider.

Avtale med REN om netLIN innebærer at selskapet får brukertilgang på www.ren.no og det opprettes en brukeradministrator.  Vedkommende brukeradministrator kan opprette og fjerne brukere og tilganger, og evt. korrigere passord på brukere. Brukere kan selv utføre "glemt passord" hvis de ikke husker dette, og har tilgang på "Min side" for andre korrigeringer.