Ny materielldatabase i REN Beredskap

Ny materielldatabase i REN Beredskap

REN Beredskap har nå fått en helt nyutviklet materielldatabase, med en god del ny og forbedret funksjonalitet. Dette er steg to i lanseringen av REN Beredskap.

I mars 2014 lanserte REN en løsning for lokalt beredskapssamarbeid og sjøkabelberedskap for kraft og energiforsyningen. Det var første steg i lanseringen av REN Beredskap. Nå i oktober 2014 ble resten lansert: Et moderne og praktisk system for å finne og dele beredskapsmateriell. Det web-baserte verktøyet er nyutviklet fra grunnen av, men erfaringene og datainnhold fra det forrige eBeredskap er tatt med.

 

Lytter til bransjen
REN har løpende samarbeid med Beredskapsrådet, en gruppe som består av kompetansepersonell innen beredskap, og har sammen gått igjennom hva som måtte på plass for å dekke behovene til bransjen. Det ble tidlig klart at registrering og søk i databasen var området med mest potensiale for forbedring, og det har således vært i fokus under hele prosjektet. Resultatet er en mer effektiv og brukervennlig løsning som er bedre rustet for bransjen anno 2014.

 

Nyheter i materielldatabasen
Selv om systemet er bygget opp igjen fra grunnen av, med ny datamodell og teknologi, så ligger grunnprinsippene fra det forrige systemet til grunn. Materiell og samarbeidsgrupper fra det som tidligere lå i eBeredskap er selvsagt tatt vare på. Ny teknologi i REN Beredskap gjør at man kan levere en løsning som er forbedret i alle ledd. Den er mer interaktiv, noe som gjør at brukere får tidligere og raskere tilbakemelding, og kan dermed jobbe mer effektivt. Søk i materielldatabasen har likheter med det man kjenner fra andre moderne web-systemer (f.eks. Finn.no). Man begrenser trefflister ved å velge materiellegenskaper, og listen oppdateres da umiddelbart uten å måtte kjøre nye søk. Resultatene kan så vises på kart for å se geografisk utbredelse, og kan også lastes ned som hhv. PDF eller Excel-rapport. Man kan sortere kolonnene i trefflisten uten at skjermbildet trenger å lastes inn på nytt, man kan sågar sortere på flere kolonner.  Materiellenheter har, i tillegg til ny informasjon, også fått støtte for både bilder og dokument-vedlegg.

Eksempel fra oversikt over endeavslutninger (demo-data), sortert på kolonnene for spenning og tverrsnitt.

 

Støtte for jevnlig oppdatering av materiell
I og med at datamodellen på materiell er endret, er det nødvendig med en gjennomgang av det materiellet som har lagt der en stund. Materiellansvarlige bør foreta denne gjennomgangen så snart som mulig, hvor det må kontrolleres at data er lagt inn rett. Det er også viktig at materielldatabasen sjekkes og oppdateres jevnlig, slik at den forblir relevant og nyttig i beredskapsarbeidet. REN Beredskap har verktøy som tilrettelegger en enkel prosess for gjennomgang av registrert materiell, og det er lagt inn funksjoner for varsling til materiellansvarlige dersom materielldatabasen til de enkelte selskap ikke har blitt gjennomgått på en stund.

 

Sikrere
Som i den i den forrige løsningen er sikkerhet et prioritert område. Under utviklingen av løsningen engasjerte REN en ekstern partner innenfor datasikkerhet for å teste REN Beredskap, for å sikre at løsningen er god nok og at datasikkerheten er ivaretatt på en god måte. I tillegg er systemet og dets data fysisk sikret via vår driftspartner i Oslo, med døgnbemannet overvåking og backup av løsningen.
 

Send inn materiell-lister
REN åpner for at det kan sendes inn lister med beredskapsmateriell, noe som er spesielt nyttig hvis det er store endringer som skal inn i materielldatabasen. Prosessen for å sende inn avtales særskilt med den enkelte bedrift, men det kan være så enkelt som å hente ut en Excel-rapport på sitt eksisterende materiell, og korrigere denne direkte og sende på epost.
 

Mer informasjon og innspill
Produktsidene for REN Beredskap inneholder mer informasjon om du vil vite mer om produktet. Utviklingen av løsningen stopper ikke opp med dette - også i 2015 er det planer om videreutvikling med mer funksjonalitet. Følg med på nyheter om REN Beredskap på våre temasider for Beredskap. Kontaktpersoner for REN Beredskap er Magnus Johanssonmagnus@ren.no, og Bjørn Haukanes (sjø-kabelberedskap)  – bha@ren.no