NY høring oktober 2017

NY høring oktober 2017

Grunneieravtaler for nettanlegg er tema for denne høringen. I tillegg er også RENblad 2011: Luft 1-36 kV Utførelse, sendt på høring.

Grunneieravtaler for nettanlegg.

Arbeidsgruppe rettigheter har lenge jobbet med forslag til nye grunneieravtaler for nettanlegg. Gjennom dette arbeidet er det utarbeidet fire nye avtaler som er med i denne høringen (last ned - krever innlogging):

  1. Kabelanlegg
  2. Luftledningsanlegg
  3. Frittstående Nettstasjon
  4. Nettstasjon i rom i bygg

Høringsfristen er 17.11.2017 og tilbakemeldinger kan gis til Kåre Espeland, kare@ren.no

 

RENblad 2011: 

Last ned RENblad 2011 (krever innlogging)

Det er lagt ut en høring av RENblad 2011 med flere og nye tegninger.

Hovedstrukturen til bladet er beholdt, men en del kapitler er flyttet til andre RENBlad eller omstrukturert.

  • Punkt 2.2 nytt underkapittel.
  • Punkt 5.1 det skal anvendes bardunisolator når mastetoppen er ikke tilkoblet jord, men det anbefales alltid bruk av bardunisolator uansett om det er etablert jording eller ikke.
  • Alle ledende deler skal utjevnes i betjeningsområdet inkl. stag.
  • Ny figur som viser nytt krav til avstand fra bakken til nedre ende av bardunisolator, NEK 445.
  • Punkt 5.2 et nytt alternativ ifm. plassering av bardunholder og feste av bardun i stolpe, bolt gjennom mastetopp istedenfor wire.
  • Punkt 5.4 og punkt 5.5 i gamle RENblad «forankring i fjell og forankring i jordsmonn» er flyttet til RENblad 2012 «fundamentering».

Høringsfrist er 17.11.2017. og tilbakemelding gis til Zvonko Tufekcic, zvonko@ren.no.