Ny beredskapsforskrift 1.januar 2013

Ny beredskapsforskrift 1.januar 2013

1. januar 2013 kom det ny beredskapsforskrift fra NVE. Det knyttet seg mye spenning til punktet om pliktig medlemskap i en nasjonal samarbeidsordning for beredskapsmateriell.

Punkt 4.8 om pliktig medlemskap i en landsdekkende samarbeidsordning for beredskapsmateriell ble tatt ut av forskriften. eBeredskap får derfor ikke noen "drahjelp" fra forskriften til å øke medlemsmassen. NVE påpeker likevel at alle selskaper har en generell plikt til å sørge for at de til enhver tid har tilgang til nødvendig beredskapsmateriell for å kunne reparere nettet i en nødsituasjon. De oppfordrer til at selskapene samarbeider om dette, og eBeredskap er en ypperlig måte å gjøre dette på. Les mer om den nye forskriften på NVE sine sider.