Måleverdi-database for magnetfelt

Måleverdi-database for magnetfelt

Etter lang tids arbeid med måling, og påfølgende arbeid med utvikling av IT-verktøy, har vi nå lagt ut en søkbar database for målinger av magnetfelt fra kabelskap. Applikasjonen finner du under menypunktet "Verktøy". En kort veiledning finnes på toppen av siden som dukker opp.

Eksempel-skjermbilde:

Direkte link til applikasjonen: Magnetfelt-database