Løsning juleoppgaver i REN-Nytt

Løsning juleoppgaver i REN-Nytt

Det var mange som sendte inn løsning på juleoppgavene i REN-Nytt nr. 6 2014, her er løsning og vinneren!

Her er løsning på julenøttene fra REN-Nytt nr. 6 2014. Det var mange som sendte inn riktig løsning og som kan si seg «god til å finne ut av ting om RENblader». Vi takker alle for deltakelse.  Vinneren ble trukket ut fra de riktige besvarelsene til å bli Nina Elise Simonsen i Hålogaland Kraft AS, som får premie i posten. Vi gratulerer!


   

 1. Noe av det viktigste REN produserer
  Løsning: Dette burde være nokså opplagt…
  Svar: "RENblad"
   
 2. Betegnelse på terreng nevnt på side 6 i RENblad 8005
  Løsning: Bruk RENblad-søket eller listen over alle renblader, åpne RENblad 8005 og se på side 6 (eventuelt søk etter «terreng» på den siden) og man finner "Jomfruelig terreng".
  Svar: "Jomfruelig"
   
 3. Femte ord i versjonskommentaren for versjon 7.3 av RENblad 6020
  Løsning:  Dette kan være litt vrient for den vanlige bruker av www.ren.no , men det er flere veier til målet. Man må være obs på at det står «versjon 7.3».  For den våkne bruker vil vedkommende via listen over alle RENblader eller via RENbladsøket kunne finne ut at nåværende versjon er 7.5.  Så man må se på historikk (hvis man ser på dokument-opplysningene i RENbladsøket) eller trykke på versjonsnummeret i listen over alle RENblader for å få opp en versjonshistorikk med versjonskommentarer for de ulike versjonene.  Femte ordet i versjonskommentaren for versjon 7.3 er da «punkt».
  Svar: "Punkt"
   
 4. "I et RENbladsøk-resultat kan man i siste kolonne klikke på et ikon for eventuelt å legge til eller se …"
  Løsning:  Utføre et RENbladsøk og kikk på hvilke kolonner som fremkommer i søkeresultatet.  Det er «Nr», «Ver.», «Innhold», «Fil», «Fav.» og «Merk.».  Hvis en holder musen over «Merk.» eller over ikonene i den kolonnen, kommer det opp tips om at det dreier seg om selskapsmerknader (Det får man også vite om man klikker ikonene i den «Merk.»-kolonnen). 
  Svar: "Selskapsmerknad".
   
 5. Delkomponent i sjekkpunkt 2126 i RENSkjema for Tilstandskontroll i forbindelse med fornyelsesbefaring av frittstående nettstasjon
  Løsning:  Dette er også et vanskelig spørsmål, man har lett for å tenke RENbladsøk igjen – men her er det snakk om «RENSkjema».  Egen link for det i venstremargen på RENbladsøk, og det er også snarvei oppe til venstre på alle sider på www.ren.no.  Klikker man på en av de linkene kommer man til en oversikt over RENSkjemaer.  Utvid «Nettstasjon Frittstående» og deretter «Tilstandskontroll Fornyelsesbefaring» og åpne selve skjemaet. I skjemaet finner man en kolonne for sjekkpunkt og en kolonne for delkomponent. På raden for sjekkpunkt 2126 finner man «Fundamentering» som delkomponent - og det er løsningen.
  Svar: "Fundamentering"
   
 6. Driver julenissen forsvarlig med, syvende ordet i punkt 6.2 c i RENblad om arealplanlegging
  Løsning:  Åpne RENbladsøket, søk etter «arealplanlegging».  Det gir to resultater, men bare ett av RENbladene (det øverste, 8004) har et punkt 6.2 «Hensynssoner».  I underpunkt c der finner man «reindrift» som julenissen jo driver forsvarlig med ;-)
  Svar: "Reindrift"
   
 7. Ord i tittel på det eneste RENbladet som har følgende kategorier: Prosjektering, HS Kabelnett, LS Kabelnett og Strategi
  Løsning:  Dette kan igjen være litt «tricky» fordi man må foreta et «tomt søk», dvs. utføre et RENbladsøk helt uten noe tekst i søkefeltet.  Da får man i praksis et søkeresultat med samtlige RENblad (fordelt over mange «sider» i resultatet).  Så kan man filtrere på kategoriene som er listet opp (trykke på «Prosjektering» og «Strategi», og så på «HS kabelnett» og «LS kabelnett»).  Da står man igjen med kun ett RENblad, og det er «Håndbok anleggsbidrag», og det siste ordet passer inn og er løsningen.
  Svar: "Anleggsbidrag"
   
 8. Siste ordet i tittelen på det mest brukte/nedlastede RENbladet
  Løsning:  Her kan man gjenta det «tomme søket» som nevnt i forrige og så velge å sortere på «Globalt mest brukt» i nedtrekkslisten til høyre over søkeresultatet – eller bare bruke linken i venstremargen som gir samme resultat.  Både det mest brukte og det nest mest brukte er montasje-blader, og har «Montasje» som siste ord i tittelen.
  Svar: "Montasje"
   
 9. Hva handler RENblad-serie 6000 om?
  Løsning:  Dette kan man se lettest i listen over alle RENblader, men tittelen på serien kan man også finne som filtreringslink, og man kan også se det blant RENblad-egenskapene på alle RENbladene som ligger i den serien (har RENblad-nummer 6000-6999).  Serien har navn «Nettstasjoner» og det er da løsningen.
  Svar: "Nettstasjoner"

Vertikalt ord:  Hvis alle oppgavene er besvart korrekt, blir ordet vertikalt «Duppeditt», som faktisk er et norsk ord i ordboken – både for bokmål og nynorsk i henhold til Norsk Språkråd sine sider:  http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=duppeditt