Linjerydding 2013

Linjerydding 2013

Her er presentasjonsfilene fra temadager "Nye retningslinjer innen linjerydding", avholdt på Hotel Bristol, Oslo 31. januar - 1. februar 2013.

 1. Innledning v/Hans Brandtun, REN
 2. Myndighetenes krav til linjerydding - NVE v/Liv Arntzen Løchen, NVE
 3. Gjennomgang av NVE rapport - «Trær til besvær. Lærdommer om skogrydding i etterkant av ekstremværet Dagmar». v/Erik Trømborg, Nettskog
 4. Myndighetenes krav til linjerydding - DSB, Status og erfaringer fra tilsyn. v/Frode Kyllingstad, DSB
 5. Krav til utførelse av linjerydding - Ny versjon av REN blad 2024.v/Jon Anders Krokann, Hafslund Nett AS
 6. Strategi for linjerydding - Nytt REN blad 2041 v/Zvonko Tufekcic, REN
 7. Bruk av grunnlagsdata i planlegging av linjerydding. - Kartlegging av bonitet og prognose av vekstforhold. v/Kristian Sommerstad, Statnett
 8. Vegetasjonskartlegging og analyse - Ved hjelp av laserskanning. v/Krzysztof Gajdamowicz og Roman Bryzgalov, Visimind AB (1.8)
 9. Etablering av tresikre linjer v/Per Olav Fladset, Nettskog
 10. Linjerydding - sett fra oppdragsgiver - Status og utfordringer. v/Arne Gliddi, Agder Energi Nett AS
 11. Linjerydding - sett fra oppdragsgiver - Status og utfordringer. v/Øistein Vi ldmyren, Statnett
 12. Linjerydding - sett fra oppdragsutfører - Status og utfordringer. v/Kenneth Langsethagen SB skog
 13. Linjerydding – sett fra skogeier/grunneiers side – Status og utfordringer. v/ Nils Bjørn Vistad, Viken Skog SA
 14. Sikkerhet ved utførelse av linjerydding - Krav fra FSE, byggherre forskriften. - Gjennomgang av REN prosedyre. v/Hans Brandtun, REN