Lærdal Energi fikk beredskaps-kritikk fra NVE

Lærdal Energi fikk beredskaps-kritikk fra NVE

Ifølge nettutgaven til Teknisk Ukeblad fikk Lærdal Energi kritikk av NVE for deres manglende beredskapsarbeid forut for brannen i Lærdal

Ifølge artikkelen hos Teknisk Ukeblad (www.tu.no) ble det i et tilsyn av NVE i 2011 avslørt store mangler i risiko- og beredskapsarbeidet til Lærdal Energi. Et oppfølgingstilsyn i 2012 avdekket at mye fortsatt ikke var på plass, og at kraftselskapet i tillegg manglet alternativt sambandsutstyr.

Selv om Lærdal Energi utbedret en del av det som ble påpekt i 2011, hadde Lærdal Energi i 2012 ifølge NVE "fortsatt ikke en god nok plan for å sikre nok kompetent mannskap til å holde kraftforsyningen i gang i en ekstraordinær situasjon."  Det var heller ikke øvd på beredskapssituasjoner i tilstrekkelig grad før brannen inntraff.

Link til artikkelen hos TU.no: http://www.tu.no/kraft/2014/01/22/lardal-energi-darlig-risikoanalyse-ikke-oppdatert-beredskapsplan-og-mangel-pa-ledelse