Kurs - Lavspenningsnett og inntak

Kurs - Lavspenningsnett og inntak

Her er presentasjonen fra kurset på hotel Bristol den 6 og 7 februar 2018

Den 6 februar

Lavspenningsnett – Utforming, bygging og drift

Lavspenningskurs

 

Den 7 februar

Grensesnitt mellom netteier og bygningsinstallasjon – Utforming av Inntak

Krav til måling

NEK 399 og inntaksløsninger