Kurs i linjeprosjektering

Kurs i linjeprosjektering

Det avholdes kurs i linjeprosjektering i Flå, Hallingdal, 24. - 25. april 2013. Det blir gjennomgang i bruk av GPS og totalstasjon. Oppmåling av terreng og overføring for prosjektering av linjetrasè ved bruk av EDB.


Deltakerne kan velge om en ønsker å delta i opplæring i bruk av GPS eller kikkert.

Program

Onsdag 24. April 2013

10.00 Fremmøte – presentasjon

10.15 Gjennomgang av GPS – kikkert.

11.00 Pause med kaffe

11.15 Gjennomgang før terrengmåling. Viktige punkter.

12.00 Lunsj

12.45 Ut i terrenget og foreta innmålinger.  

Vi tar en enkel bevertning inne/ ute.

19.30 Middag

 

Torsdag 25. April 2013

8.30 Repetisjon av innmålinger, spørsmål.

9.30 Pause

9.45 Oppgaver

10.15 Overføre data til NetLin program

11.00 Opprett et prosjekt, hente inn terrengprofil, konfigurering av anlegg

12.00 Lunsj

12.45 Konfigurering av anlegg (spesifisere vind og islast, velg ledningssett, line og masteberegning, anleggs dokumentasjon)

13.45 Oppgaver – en rask gjennomgang.

14.30 Slutt
 

-----------------------------------------------------

Pris : kr. 7500,- (ikke kunder kr. 7900,-)

Overnatting:
Deltakerne må selv ordne med overnatting.
Thon hotel Bjørneparken: bjorneparken.resepsjon@thonhotels.no - 32 05 35 70

Begrenset antall plasser!

Kursansvarlig Zvonko Tufekcic

Påmelding