REN Kostnadskatalog revisjon 1-2017

REN Kostnadskatalog revisjon 1-2017

Ny versjon av kalkylemalene er lagt ut, med årets prisjustering, og noen endringer i budsjettkoder. Les om endringene her.

Prisjusteringen som er foretatt kan kort oppsummeres slik:

  • Ressursprisene er justert slik:
    • Arbeidskraft: +2,1%
    • Maskinpriser: +3,21%
  • Materiellprisene er justert i forhold til KPI, frem til mars 2017, og satsen fra forrige regulering er
    • 2,8%

For mer detaljert info om prisendringene, se dokumentet «Hjelp kostnadsoppbygging» som også kan lastes ned fra REN prosjektsystems hjelpemeny.

For øvrig er de utgåtte budsjettkodene for nettstasjon i mast, nå fjernet, samt at det er foretatt noe mindre feilretting.  

 

Magne Solheim, REN AS