Kostnadskatalog Revisjon 1-2016

Kostnadskatalog Revisjon 1-2016

Ny versjon av kalkylemalene er lagt ut, med årets prisjustering, nye materiellkoblinger, og oppdatert RENblad kobling mot arbeidskoder. Les mer om endringene her!

Prisjusteringen som er foretatt kan kort oppsummeres slik:

 • Timepris for montør er endret fra 653 til 680. Grunnlaget for dette er lønnstall fra SSB, publisert mars 2016, tall fra oktober 2015
 • Timepris for Ingeniør er justert fra 778 til 794. Samme grunnlag som over
 • Øvrige timepriser er justert slik:
  • Arbeidskraft: +3%
  • Maskinpriser: -1,86%

For mer detaljert info om prisendringene, se dokumentet «Hjelp kostnadsoppbygging» som også kan lastes ned fra REN prosjektsystems hjelpemeny.

Øvrige endringer:

 • 3.300 Nye materiellkoblinger (ca 1.300 nye elnummer er knyttet opp mot REN materiell)
 • 1000 kVA og 630 kVA transformatorer tilgjengelig i transformatorpakkene som kan velges hvis man konfigurerer nettstasjon selv
 • Omstrukturering av nettstasjon i mast. Redusert fra 12 til 4 varianter. De som utgår er merket, men ikke fjernet fra basen.
 • Omlegging av HMS/SHA planarbeid – bedre inndeling i forhold til prosjektering og utførelse
 • Justering av tider på kabelforlegning og rørforlegning
 • Diverse, mindre feilretting.

Selskapsadministratorer oppfordres til å sende inn nye prisfiler, for å få korrekte selskapskalkyler og flere treff på elnummer.