Jobber du med kundetilknytning eller elektrifisering?

Jobber du med kundetilknytning eller elektrifisering?

Bransjen har jobbet med elektrifisering i over 100-år. Hvorfor er det så populært å snakke om dette nå? Nøkkelen ligger i fokuset på grønn kraft og bidrag til å redusere klimagasser. REN arrangerer denne temadagen for å løfte frem viktige temaer.


Kilde: Bremnes Seashore 
Visste du at verdens første helelektriske oppdrettsanlegg ligger på Loddetå i Sveio kommune? 


På temadagene vil du lære mye nytt og du får svar på dine spørsmål fra eksperter som sitter klare i panelet til å svare! Hva er status på elektrifisering av oppdrettsnæringen og hva menes med fullelektriske oppdrettsanlegg? Ser du for deg elektriske fly? Mange vil nok le av denne tanken, men en ting er sikkert: Utslipp fra fly må reduseres og om det er elektriske- eller hydrogendrevne fly, så kreves det store effekter som nettselskapene skal levere. Luftfartstilsynet vil legge frem sine planer og visjoner for fremtiden.  

I tilknytningsplikten står det at nettselskapet skal vurdere om det er driftsmessig forsvarlig å knytte til kunden. Hva menes med dette og hvilke kriterier bør legges til grunn. Mange spør seg nok hvorfor kan ikke alle ladeoperatører bygge ladeanlegg med 400 volt som er standard spenning. Jan Tore Gjøby fra Emobility Norway kommer for å fortelle hvorfor mange ønsker HS-grensesnitt. 


Foto: Frank Jørgensen, NVE 

NVE ønsker at kunder som søker høyspent anleggskonsesjon skal ha høyspent forbruksutstyr. Dette vil medføre endringer for mange nettselskap og kunder. Konsesjonsavdelingen i NVE kommer for å presisere dagens forvaltningspraksis. På dette temaet blir det også en paneldebatt der vi ønsker å gå litt dypere i detalj på viktige tema innenfor tilknytningsplikten og hva dette innebærer. 

Høres dette interessant ut?  
Meld deg på Temadager Tilknytning – Elektrifisering nå for å få faglig påfyll. 

Du kan også kjøpe gruppebillett med ubegrenset antall billetter til ditt selskap for kr. 9.900,-  

Av foredragsholdere møter du blant annet:  

Eirill Bachmann Mehammer – Sintef Energi

Jan Tore Gjøby – Emobility Norway 

Eirik Eggum – RME

Synne Garnås – Statnett

 

Ved spørsmål kan disse rettes til André Indrearne eller Bjørn Inge Oftedal.