Installatør-produktet blir mer omfattende

Installatør-produktet blir mer omfattende

Installatør-produktet økes med flere RENblad-serier, for å gjøre abonnementet enda mer nyttig for installatørbedriftene.

Fra tidligere har produktet «Installatør» gitt tilgang til kun 4000-serien. Dette omfatter diverse retningslinjer for målepunktet samt arbeid i inntakspunktet. Fra februar 2015 har dette blitt endret, produktet har blitt gitt et større omfang med tilgang også til 4500-serien (Utendørsbelysning) og 8000-serien (Felles retningslinjer). Grunnen til dette er at vi i REN ser at installatør-bedrifter trenger tilgang til RENblader innen utendørsbelysning (4500-serien), og at det vil være nyttig for installatør-bedriftene å ha tilgang til «Felles retningslinjer» også (8000-serien).

Installatør-produktet gir også tilgang til innlogget funksjonalitet, noe som omfatter det kraftige RENbladsøket, tilgang til REN-skjema og brukerforum, brukeradministrasjon, mulighet til å legge inn selskapskommentarer osv. Les mer om dette og Installatør-produktet på produktsiden for "Installatør".

Installatør-produktet har også blitt mer attraktivt på grunn av store fornyelser på RENblader i 4100-serien, som er tilgjengelig for abonnentene. Les mer om dette i REN-Nytt nr. 1 2015.

Installatør-produktet selges kun til installatør-bedrifter, og er svært lavt priset i forhold til hva man får tilgang til. Tanken er at det skal være rimelig for mindre installatør-bedrifter å kunne ha dette RENblad-abonnementet slik at arbeid kan utføres på riktig måte og eventuelt i henhold til krav om bruk av REN-standard. Prisene på RENs produkter indeksjusteres hvert år, men det er ikke gjort noe tillegg på Installatør-produktet selv om det gis tilgang til flere RENblader i abonnementet.

For detaljer omkring produktet og informasjon om priser osv. se produktsiden for "Installatør"