Høstens kursprogram 2015

Høstens kursprogram 2015

REN byr på en spennende høst med mange populære kurs, temadager og REN Teknisk Konferanse. Les mer om hva vi arrangerer i resten av 2015.

2015 har sålangt vært et hektisk kurs-år for REN, med Metodedagene som et svært arbeidskrevende arrangement.  Det betyr likevel ikke at det blir en mager høst - vi har forberedt en god liste over populære og spennende kurs, temadager og konferanser/samlinger for resten av 2015.

Hva Sted Dato
     
Kurs i overspenningsvern og jording Oslo 15. - 16. september
AUS-fagdager Hamar 28. - 29. september
Kurs i prosjektering av HS måling Bergen 13. - 14. oktober
Kurs i linjeprosjektering Flå i Hallingdal 13. - 14. oktober
Teknisk konferanse 2015 Gardermoen 20. - 21. oktober
Temadag: Dataflyt i fremtidens nettvirksomhet Gardermoen 9. november (obs ny dato)
Driftslederforum 2015 Tønsberg 17. - 18. november
REN Temadager Stasjonsanlegg Oslo 2. - 3. desember

 

Nærmere beskrivelse av kursene i høst:

 

15. - 16. september: Kurs i overspenningsvern og jording i distribusjonsnettet

Jording og overspenningsvern er et viktig og svært populært tema, og det gjøres mye rart i bransjen innen fagområdet. Det er det ingen unnskyldninger for lenger, for de som blir med på vårt to-dagerskurs i Oslo 15. og 16. september. Formålet med kurset er en gjennomgang av teori og metoder innen jording og overspenningsvern i distribusjons-nettet. Det blir gjennomgått utforming av jordingsanlegg, metoder for beskyttelse av nettstasjon, luftnett og lavspenningsnett, beskyttelse mot elektrisk sjokk ved feil m.m.

Se programmet her: Program  

 

28. - 29. september: AUS-fagdager

REN ønsker å bidra til å løfte AUS til å utgjøre 20-30% av utført arbeid på luftnett. Gjort riktig er AUS den sikreste arbeidsmetoden i forhold til ulykker, og bransjen kan spare rundt 70 millioner kr. pr. år på å utføre mer AUS. Fagdagene innen AUS er rettet mot ansvarlige for AUS og planleggere i nettselskaper og entreprenørbedrifter. Vi anbefaler at minst en montør fra hvert selskap deltar på temadagen. Montørene til Eidsiva og Stange vil demonstrere nytt utstyr og verktøy, det vil omhandle nye prosedyrer, emner innen AUS-planlegging, det vil bli beskrevet et nytt AUS-kurs med kanadisk intruktør og det vil bli gitt eksempler og retningslinjer for fagområdet. Vi ønsker velkommen til to spennende dager på Hamar 28. og 29. september. Obs: Fullt, venteliste

Se programmet her:  Program  

 

13. - 14. oktober: Prosjektering av HS måling

Formålet med kurset er å heve kompetanse til de som arbeider med prosjektering av HS anlegg, og gjøre nettselskaper bevisste på hva som skal utføres når en bestiller HS måleranlegg. Kurset vil også se på hvordan prekvalifisering av leverandører foregår. Kurset vil gjennomgå alt som skal til ved prosjektering av et HS måleranlegg, knytte dette mot spesifikasjoner av strøm- og spenningstransformatorer.  Målgruppen er de som arbeider med prosjektering av målepunkt og måling i høgspenningsanlegg, både sentral-, regional-, produksjons- og distribusjonsnett. Spesielt invitert er leverandører av materiell og måleutstyr.

Se programmet her:  Program   

 

13. - 14. oktober: Kurs i linjeprosjektering

Hvis du jobber med eller skal jobbe med linjeprosjektering, vil du kunne få en oppfrisking eller pangstart på dette ved å delta på REN og Hallingkonsults kurs i linjeprosjektering. Kurset går gjennom bruk av GPS og totalstasjon (elektronisk kikkert), det foretas oppmåling av og i terreng - og dette overføres til et program for prosjektering av linjetrasè på PC, med eksempler på dokumentasjon.

Deltakerne vil få opplæring i bruk av GPS/temakoder, behandling av måle-fil og opplæring i netLIN

Se programmet her:  Program   Fullt, venteliste
 

 

20. - 21. oktober: REN Teknisk Konferanse

Vårt største årlige arrangement går av stabelen 20. - 21. oktober på Gardermoen, og dette er også et av de mest populære arrangementene vi har. Konferansen ble helt utsolgt i fjor og vi måtte si nei til flere som ville delta - og de aller tidligste har allerede sikret seg billett. Formålet med konferansen er å samle teknisk personell innenfor nettvirksomheten, og prøve å gi en oversikt over hva som rører seg i bransjen - samtidig som vi vil gå i detalj på noen emner. Gode foredragsholdere snakker om forskjellige bransjeaktuelle temaer i to dager. Programmet er klart! Dette er også et populært arrangement for utstillere, hvor vi har plass til drøyt 20 utstillere (Obs: Alle utstiller-plassene er nå utsolgt, få plasser igjen for deltakere - og hotellet er fullt).

Se programmet her:  Program   Utsolgt!

Påmelding av utstilling på Teknisk konferanse: Fullt, venteliste

 

9. november: Temadag "Dataflyt i fremtidens nettvirksomhet"

Denne temadagen skal ta for seg utfordringer og løsninger innenfor dataflyt i dagens og fremtidens nettvirksomhet. I et marked hvor nettselskapene driver med stadig mer utsetting av oppdrag og tjenester i forbindelse med prosjektering, utbygging, drift og vedlikehold av nettet vil de forskjellige aktørene involvert ha behov for å aksessere mange ulike datasystemer. Sentrale spørsmål blir da: Hvilke utfordringer ligger i dette, hvor lagres informasjonen, hvordan får eventuelt eksterne selskaper tilgang på nettselskapenes data for å utføre sine oppdrag, hvordan skal integrasjonene mellom ulike systemer foregå, og hva kan standardiseres i dette? Målgruppen for temadagen er alle som arbeider med systemer og dataverktøy som støtter prosesser i nettutbyggingen.

Se programmet her:  Program   
 

 

17. - 18. november: Driftslederforum 2015

Tradisjonen tro inviterer REN til Driftslederforum, det fjerde i rekken.  Dette arrangementet arrangeres også årlig, og er blitt det REN håpet på - et forum og nettverk for driftsledere og andre sentrale personer i sikkerhetsarbeidet der en kan utveksle erfaring og diskutere problemstillinger. Her diskuteres aktuelle problemstillinger med DSB, det sees på rettigheter og aktuelle forskrifter og normer og utfordringer innen drift, vedlikehold, prosjektering og nybygging.  Målgruppen for arrangementet er typisk driftsledere, verneledere, verneombud og eventuelt andre som er sentrale i sikkerhetsarbeidet i bedriften.

Nyhet: Nytt av året er at det arrangeres en full første dag med tema "Overspenningsbeskyttelse". NVE og DSB har lenge sett at skader forårsaket av lynoverspenninger er et stort samfunnsproblem. Derfor ønsker de å sette et spesielt fokus på dette ovenfor ledelsen i nettselskapene, og første dag blir da viet til dette. Driftslederforum er av denne årsak utvidet til to hele dager, der første dag har fokus på overspenningsbeskyttelse og dag to blir vanlig driftslederforum. Man kan velge om man vil delta på en av dagene eller begge.

Se programmet her:  Program     Meld deg på her:  Påmelding

 

2. - 3. desember: Temadag stasjonsanlegg

Vi avrunder høsten med temadager innen Stasjonsanlegg i Oslo 2. - 3. desember, hvor vi har som mål å samle teknisk personell som arbeider med stasjonsanlegg.  Følgende hoved-temaer vil være i fokus under arrangementet:

  • Standardisering av anlegg
  • Myndigheter og regelverk
  • Systemjording
  • Beredskap

Mer detaljert program kommer!

Foreløpig oversikt over emner:  Program   og meld deg på her:  Påmelding

 

Elmåledagene

I tillegg til våre arrangementer som er nevnt over, samarbeider vi med EnergiNorge på Elmåledagene i Lillestrøm 10. - 11. november.  Påmeldingslink: Påmelding elmåledagene (ekstern lenke).