Høring II - november 2016

Høring II - november 2016

Det er lagt ut en revidering av RENblad 6010 på høring, med nye kapitler og flere og nye tegninger m.m.

Hovedstrukturen til bladet er beholdt, men en del kapitler er nye eller omstrukturert.

  • Kapittel 9.1 Beskyttelse mot elektrisk sjokk er ny.
  • Kapittel 9.2 - 9.8 er omstrukturert. Eksempelvis er det vist tre ulike fremføringer for LS.
  • Kapittel 10.2 er ny Beskyttelse mot elektrisk sjokk
  • Kapittel 10.3 -10.4 er omstrukturert. Eksempelvis er det vist tre ulike fremføringer for HS.
  • Punkt 15 Driftsmerking er det nå kun henvisning til RENblad 8032.

27 tegninger er nye, inkludert presiseringer til tegninger. Det er imidlertid ingen nye valg av metoder utover de ulike nevnte kabelfremføringer for HS og LS.

Last ned: RENblad 6010

Høringsfrist er 22. desember 2016, og kommentarer gis til hans@ren.no