Høring September 2016

Høring September 2016

RENblad 8310 er på høring i september, og det handler om erstatningsprinsipper. Dette er et RENblad som arbeidsgruppen innen rettigheter har utarbeidet.

Arbeidsgruppe rettigheter har laget et nytt RENblad 8310 Erstatningsprinsipper. Formålet med dette RENbladet er å gi en oversikt over, og noen retningslinjer for, erverv av rettigheter i og over tredjemanns grunn til kraftledninger, kabler, nettstasjoner og lignende. Prinsippene og retningslinjene vil i praksis gjelde i første rekke for nybygging/nye anlegg, men vil også komme til anvendelse ved utvidelse og ombygging av eksisterende anlegg.

RENbladets hovedmålgruppe er ansatte som har et overordnet ansvar for etablering av retningslinjer innen erstatning og rettighetserverv/grunnerverv, herunder fastsettelse av erstatning. Alle som arbeider med den omhandlede tematikken vil imidlertid også ha nytte av å sette seg inn i innholdet i RENbladet.

Last ned høringsutkastet her: RENblad 8310 Erstatningsprinsipper

Høringsfrist:  20. oktober 2016
Høringsinspill sendes til Kåre Espenland, kare@ren.no

Se også RENs nye temasider innen rettigheter:  www.ren.no/tema/rettigheter

Kåre Espeland, REN AS