HØRING SEPTEMBER 2014

HØRING SEPTEMBER 2014

Internkontroll og sluttkontroll er tema for høringen i september

last ned: Fullstendig høringstekst

RENblad 1302-IK- Delprosedyre - Arbeid nær antenne

RENblad1302

Dette er et nytt blad innenfor internkontroll og prosedyrer og omhandler arbeid i nærheten av mobil antenner.

Denne var på høring for noen måneder siden, men ble trukket tilbake på grunn av et arbeid som PT holdt på med.

Den er nå justert i forhold til dette.

 

RENblad 8023 Sluttkontroll for distribusjonsnettet er revidert.

RENblad8023

Dette er et excelark som følgende prosjektgruppe har arbeidet med i ca. 1 år:

  • Arne Vidar Grøndalen , Hafslund Nett AS
  • Eivind Engebrethsen, Hafslund Nett AS
  • Stig Haugen, Mørenett AS
  • Thor Egil Johansen, Nettpartner AS
  • Raymond Dalsborg, Hafslund Nett AS
  • Kim Boska, REN AS
  • Hans Brandtun, REN AS

De nye retningslinjene finner dere i vedlagte regneark. MEN: Dataene blir ikke tilgjengelig i denne formen på ekstranettet. Det er laget en test side hvor dere finner denne strukturen. Denne har dere tilgang til hvis dere er innlogget hos REN.

http://test.ren.no/ren-blad/ren-skjema

Tilbakemeldinger på RENbladene kan sendes til Hans Brandtun - hans@ren.no - innen høringsfristen 15. oktober 2014