Høring sept 2012

Høring sept 2012

Det er lagt ut høringer av en publikasjoner nå i september 2012: RENBlader 2011, 5010, 5012, 9113 og 1034 samt AUS-håndboken.

 

1.    AUS håndbok

REN har arbeidet lenge for å fremme bruken av AUS metoder innen nybygging og fornying av nettet. AUS gruppen har nå klart et utkast for den nye AUS håndboken, og denne er vedlagt til høringen. Det er også vedlagt REN blad 1034 som vedrører prosedyre for klatring i mast. Denne ble laget i 2010, men er nå revidert av AUS gruppen.

Høringsdokument: AUS håndbok


2.    Endring i REN blad 2011

 • Generelt er teksten gjennomgått og det er gjort en god del justeringer uten at innholdet er endret. Men det er også områder hvor innholdet er endret:
 • Det er lagt inn en ny struktur under punktet tilkoblinger slik at kravet til AUS vennlig anlegg kommer bedre frem. Vi ønsker spesielt tilbakemeldinger på de ulike AUS-løsningene, da vi vet at her finnes det mange løsninger og meninger.
 • Under punkt for forsterket oppheng er tegningene endret.
 • Avsnitt om bardun forankring i jord er omstrukturert, mens innholdet er det samme bort sett fra at bruk av svill er tatt bort.
 • Ved plassering av barduner ved forankringsmaster og endemaster er det presisert at det som standard skal anvendes vinkel utover, men at det også er mulig å plassere innover avhengig av forholdene på stedet.
 • Figur RT020 av bardunanviser er justert.
 • Henvisning til REN blad 2035 for pilhøydetabeller er feil, og er nå korrigert til REN blad 2014.
 • BKK NETT har hatt en nestenulykke på Transmisjon der bardunbolt festet med kile kom opp av fjellet og master ramlet i bakken.  De har endret sine retningslinjer til at alle bardunbolter skal festes med gysemasse da montører ikke lenger stoler på at kiler er sikkert nok. Forslag: Alle bardunbolter skal festes med ekspanderende mørtel (gysemasse) uavhengig av type kvalitet på fjell. Bardunboltene skal bestå av type ru overflate, galvanisert kamstål.

Høringsdokument: RENBlad 2011

 

3.    REN blad 5010

Generelt er teksten gjennomgått og det er gjort en god del justeringer uten at innholdet er endret, men det er også områder hvor innholdet er endret:

 • Avsnitt om bardun forankring i jord er omstrukturert, mens innholdet er det samme.
 • Det foreslås også som i REN blad 2011 at alle bardunbolter skal festes med ekspanderende mørtel (gysemasse) uavhengig av type kvalitet på fjell. Bardunboltene skal bestå av type ru overflate, galvanisert kamstål.

Høringsdokument: RENBlad 5010


4.    Bruk av labank i luftledningsnettet for lavspenning – REN blad 5012.

 • REN blad 5012 ble tidligere endret for også bruk av en enklere type fundament enn bare bruk av labank ved A-mast/strever mast på lavspenning luft. Eksempel på dette er bruk av flåter under mastebeinet.
 • Det kommer ikke klart frem i bladet hvilken løsning som er standard. Forslaget er at labank blir standard, og opsjon er bruk av flåter.
 • Kommentarer på dette?

Send oss kommentar på epost

 


5.    REN blad 9113 –HS kabelnett - Kappemåling og lokalisering av kappefeil

I REN blad 9113 er det lagt inn nytt vedlegg som kan anvendes ved dokumentasjon av måling. (Forslag fra Hafslund Nett)

Høringsdokument: RENBlad 9113

 

6.    Bruk av hvitt bånd ved utmeldte stolper på grunn av råte eller andre årsaker.

I REN bladene (Blant annet i 1034) er det anbefalt at det skal settes opp hvitt bånd rundt stolpen hvis stolpen er utdømt på grunn av råtekontroll i selve stolpen eller i tretravers.
Dette skal varsle linjemontører om ikke å klatre i stolpen.  Vi har fått tilbakemelding fra et selskap som ønsker at REN kun skal skrive at hvitt bånd betyr at stolpen er utdømt, og at det foreslås å etablere et eget merke for klatreforbud. REN ønsker ikke å endre på dette, slik at hvitt bånd skal fremdeles bety at det er klatreforbud for montøren. Kommentarer?

Høringsdokument: RENblad 1034

Send oss kommentar på epost
 

 

Høringsfrister er 19 oktober 2012.

Tilbakemelding på høring sendes Hans Brandtun på epost: hans(@)ren.no