HØRING OKTOBER 2014

HØRING OKTOBER 2014

7 RENblader er revidert og sendes på høring. 6 av disse er knyttet til montasje.

Vi arbeider med å få montasje bladene bedre tilpasset montørens arbeidshverdag. Det er lagt inn mange bilder, mindre tekst og færre linker til andre blader. Se spesielt på hovedbladene 6010 og 6012. Disse er nå økt i omfang, men er mer tydelig på selve utførelsesjobben.

Høringsfrist er til: 27. november 2014 til hans@ren.no

 • 6028:
  • Kapitlene er fullstendig omstrukturert.
  • Foreslått bruk av standard dybder og utgravingsmål for byggegrop.
  • Alle tegninger er justert.
  • Krav til skisse for terreng profil.
 • 6010:
  • Dette er nå hovedblad for alle nettstasjoner på bakken. Dvs. slått i sammen med nettstasjon i bygg/frittstående.
  • Stor endring i struktur.
  • Mange nye bilder.
  • Mange eksisterende REN blader er lagt inn i bladet, og blir dermed fjernet når bladet publiseres.
   • 6009     Nettstasjon - Transformator - Utførelse
   • 6011     Nettstasjon - i bygg/frittstående - Utførelse                  
   • 6013     Nettstasjon - LS tavle og tilhørende materiell - Utførelse        
   • 6016     Nettstasjon - Transformator - Akustisk støy
   • 6014     Nettstasjon - HS anlegg og kontrollanlegg - Utførelse 
   • 6039     Nettstasjon - Dokumentasjon
   • 6040     Nettstasjon - Frittstående/prefabrikert - Driftsmerking          
   • 6041     Nettstasjon - I mast - Driftsmerking
   • 8002 Nett felles - Arbeidsplanlegging og avslutning     
  • Kapittel om jording er hentet fra REN blad 8011 men er inkludert med mange nye tegninger.
  • Driftsmerking : Merking også av 230V på LS tavle.
 • 6012:
  • Bladet er fullstendig omarbeidet med mange nye bilder.
  • Valg av standard og opsjoner er også endret.
  • Mange eksisterende REN blader er lagt inn i bladet, og blir dermed fjernet når bladet publiseres.
 • 9104
  • REN bladet er totalt omstrukturert.
  • Alle tegninger er retegnet, samt det er flere nye.
  • Krav til fundamentering er justert.
  • Krav til kabelskritt i kabelskap.
  • Retningslinjer for jording av skap er hentet fra REN blad 8011. Retningslinjene er også i stor grad endret.
  • Følgende REN blader er inkludert:
  • 9102     LS Kabelnett - Kabelfordelingsskap dokumentasjon
  • 9105     LS Kabelnett- Kabelfordelingskap driftsmerking
  • Retningslinjer for driftsmerking er endret med hensyn på krav til spenningsmerking på utsiden av skap.
 • 9008
  • Det er presisert at valg av grunne grøfter må godkjennes av netteier.
  • Under risikovurdering er det inkludert punkt om estetikk.
  • Ellers er det småjusteringer.
 • 4101
  • Presisering av hva som er standard forlegning og hva som er opsjon.
  • Alle tegninger er nye.
  • Det er presisert at valg av grunne grøfter må godkjennes av netteier.
 • 8000
  • REN bladet er fullstendig omarbeidet.