HØRING NOVEMBER 2016

HØRING NOVEMBER 2016

Prosedyrer er tema for denne høringen

Last ned høringsbladene her:

RENblad 1018 Prosedyre for Nettselskapets representant kabel

RENblad 1019 Prosedyre for Nettselskapets representant luftledningsanlegg

RENblad 8262 AUS Prosedyre – forbikobling i kabelanlegg

Alle tre RENblader er forslag til prosedyrer.

Prosedyrene for Nettselskapets representant er tenkt brukt der en person fra nettselskapet eller en av nettselskapets innleide entreprenører skal ut og se på jobb som skal gjøres nær ved elektriske anlegg. Prosedyren sier noe om hvilke avstander som gjelder, og når det er krav til at det skal utpekes Leder for Sikkerhet.

Prosedyren for AUS forbikobling i kabelanlegg tar for seg muligheten for å ved hjelp av provisorisk bryteranlegg og kabler kan utføres forbikobling i kabelanlegg. Enten mellom brytere, over og under på samme bryter eller fra kabelanlegg og opp på linje. Dette for at brytere skal kunne vedlikeholdes og testes med last på anlegget.

Svar på høringen sendes til kai@ren.no

Høringsfrist er satt til 16. november.