HØRING NOVEMBER 2014

HØRING NOVEMBER 2014

Vedlagt finner dere høring for november.

RENblad 6000 Nettstasjon - Prosjektering


REN bladet er et sammenslått blad mellom:

  • 6000  Nettstasjon - Prefabrikkert/ Frittstående prosjektering
  • 6001 Nettstasjon-I bygg- Prosjektering

Bladet er også tilpasset REN blad 6010 og 6012 som kom ut på høring i oktober.
Bortsett fra dette er det små endringer i innholdet.

Tilbakemelding til hans@ren.noRENblad 7401 Stasjon – Befaring - bygg

REN har tidligere publisert Inspeksjon og befaring av transformatorstasjoner (7103,7105). Disse blader kan gjennomføres med  elektroteknisk bakgrunn.
RENblad 7401 som nå kommer på høring er oppbygget på samme måte men tar seg av byggnadsmessig  kontroll av stasjonsanlegget. Befaringen bør gjennomføres av personell med god kunnskap om bygg.  

Tilbakemelding til magnus@ren.no


RENblad 8080 REN driftsmerkingshåndbok (NYTT)

Anbefalingene for driftsmerking er nå oppdatert i forhold til de siste forskrifter og normer på dette området. I tillegg har vi samlet alt på dette temaet i ett blad. Følgende blader vil utgå:
               2018 Driftsmerking i HS luftnett
               5018 Driftsmerking i LS luftnett
               6040 Nettstasjon - Frittstående - Driftsmerking    
               8030 Nett felles - driftsmerking generelt
               8073 Driftsmerking av jordingssystem
               9100 Kabelnett - driftsmerking
               9105 Kabelfordelingsskap – driftsmerking
Anbefalingene vedrørende driftsmerking vil også bli lagt inn i de respektive renblad som vedrører montasje etter hvert som disse revideres.
De viktigste endringene for øvrig:
-        Ny anbefaling for driftsmerking av HS bryteranlegg
-        Ny anbefaling for nummerering av master i linjer
-        Endring i anbefaling for merking av kabler i grøft

Tilbakemelding til magne@ren.no


RENblad 8500 Beredskap - Utarbeidelse av transportplaner (NYTT)

Dette er det første RENbladet som omhandler beredskap, og blir tilgjengelig for de som har dette abonnementet. Bladet gir en anbefaling for hvordan man planlegger transport av tyngre utstyr ved utskiftning/havari. Anbefalingen er laget i samarbeid med Statnett.

Tilbakemelding til magne@ren.no


Høringsfrist er til: 19. desember 2014.