Høring mai - 2015

Høring mai - 2015

Høringen i mai inneholder to RENblader som tar for seg hvordan man skal dokumentere og finne feil i jordingsanleggene.

Dokumentasjon/måling av jordingsanlegg

Det har over lengre tid blitt jobbet med en systematikk for hvordan man skal dokumentere og finne feil i jordingsanleggene. Vi har holdt mange kurs i dokumentasjon av jordingsanlegg samtidig som vi har hatt en stor aktiv jordingsgruppe som har bidratt med praktisk erfaring i dette arbeidet. Vi så tidlig at vi måtte dele eksisterende blad i to, der det ene bladet tar for seg selve den praktiske målingen og det andre tar for seg planleggingsdelen med hva som skal måles og hvordan man skal analysere måleresultat. 

Slik dette er bygd opp nå fokuserer man mye på å sette målingene sammen i et system der man fokuserer på å finne feil i jordingsanlegget. Det meste av feilene i jordingsanlegg kan man finne med et trent montørøye med riktig fokus samtidig har vi sett at en del feil vanskelig lar seg avdekke ved måling. Av denne grunn har vi kuttet ned på antallet anlegg som skal måles. For disse anleggene vil den visuelle kontrollen bli spesielt viktig.

Opplæring i hvor viktig jording er for egen og kundens sikkerhet samtidig som man får et innblikk i hva som er problemet og en intern diskusjon på hvordan jording skal utføres er ofte en nøkkel til å gi riktig fokus og kvalitet på disse viktige anleggsdelene.

Vår erfaring er at for linjenett med gjennomgående jord, er det ofte bare å rette noen få enkle forbindelsesfeil som er nøkkelen til å få et godt og sikkert jordingsanlegg.

RENblad 8028 Måling/kontroll av jordingsanlegg - utførelse

RENblad 8029 Tilstandskontroll av jordingsanlegg - planlegging og analyse

Tilbakemeldinger sendes på e-post til kare@ren.no

Høringsfrist er 22. juni 2015.