HØRING JUNI 2015

HØRING JUNI 2015

Det er utarbeidet et nytt RENblad for sjøkabelanlegg – våt del, som nå sendes på høring.

Det skal utføres jevnlig tilstandskontroll av sjøkabelanlegg for energiforsyningen. Dette RENbladet tar for seg de nødvendige metodene for gjennomføring av slike tilstandskontroller.

Bladet er utarbeidet av Sjøkabelgruppen i samarbeid med SINTEF og Installit AS.

RENblad 9305 - Tilstandskontroll av sjøkabelanlegg - våt del.

Tilbakemeldinger sendes på e-post til bha@ren.no

Høringsfrist er 15. juli 2015.