HØRING JUNI 2014

HØRING JUNI 2014

Forelegging er tema for siste høring før sommeren. Høringsfristen er satt til 9. juli.

Nett felles - Forelegging

Det er lagt ut RENblader om 2000- og 8000-serien, med følgende endringer:

  • Vi har revidert brevmalene 2035, 2036 og 2037.
  • Vi har også opprettet et nytt dokument som går på svar til kommunen ved uriktig krav om gebyr ved forelegging. Dette har fått RENblad-nummer 2048.
  • RENblad 8005 erstatter delvis 2009 og 9210, men disse bladen utgår ikke enda.
  • RENbladene 2038 og 2039 vil utgå når høring er utført og dette publiseres/endringene iverksettes. Disse erstattes av skjemaene fra DIBK (som det vil bli linket til i dokumentet).

Vi gjør oppmerksom på at en del linker i RENblad 8005 ikke vil bli oppdatert før ved publisering av bladet.

RENblad             Tittel

2035            Luftnett - Brev til berørte parter i forbindelse med forelegging
2036            Luftnett - forelegging av elanlegg som er innenfor rammen av områdekonsesjonen
2037            Luftnett - Skjema for melding til nabo
2048            Luftnett - Brev til kommunen vedrørende uriktig krav om gebyr
8005            Nett felles - Forelegging

Tilbakemeldinger på RENbladene kan sendes til Kåre Espeland - kare@ren.no - innen høringsfristen 9. juli 2014