HØRING JANUAR 2017

HØRING JANUAR 2017

Høringen i januar inneholder bl.a. tre helt nye RENblader innen AUS og ett nytt om løsninger for plassering av skap for overvåking av komponenter og/eller lagring av AMS-data

Følgende RENblader er på høring:

 • RENblad 4113 Lavspenningsnett - kundetilknytning - Byggestrøm til tilknytningsskap
  RENbladet er revidert i forhold til ekstra krav til beskyttelse for kabler som legges på bakkenivå. Alle figurene er endret unntatt enlinjeskjemaet.
  LAST NED: RENblad 4113

  Tilbakemeldinger sendes til hans@ren.no innen 15.02.17


 

 • RENblad 6027 Nettstasjon - Skap for overvåking og lagring av AMS data/ konsentrator - praktiske løsninger er et nytt blad som viser løsninger for bruk av overvåking og konsentrator skap.
  LAST NED: RENblad 6027

  Tilbakemeldinger sendes til hans@ren.no innen 15.02.17

 

Nye RENblader innen AUS:

 • RENblad 8214 Generell avskjerming av uisolert LS luft
  Dette er et RENblad som kan brukes der det er behov for å avskjerme uisolert LS luft. Dette RENbladet er beregnet brukt sammen med andre RENblader ut fra hva som skal gjøres.
  LAST NED: RENblad 8214

  Tilbakemeldinger sendes til kai@ren.no innen 15.02.17

 

 • RENblad 8260 Utskifting av bardunisolator
  Noen opplever at bardunisolatorer blir ødelagt. Dette RENbladet beskriver hvordan bardunisolator kan skiftes uten å koble ut. Det er beskrevet 4 ulike måter:
  • skifte bare bardunisolatoren,
  • skifte hele bardunen inkl. bardunisolator,
  • skifte bardun fra bardunisolator og opp til toppen av masta inkl. bardunisolator, og
  • skifte av bardun fra bardunisolator og ned til bardunanker inkl. bardunisolator.

LAST NED: RENblad 8260
Tilbakemeldinger sendes til kai@ren.no innen 15.02.17

 

 • RENblad 8261 Peiling av kabel
  Mange bruker «klype» rundt kabel ved peiling av kabel. RENbladet tar for seg en sikker måte å koble til klypa ved peiling av HS kabel, der den må kobles til i en nettstasjon med luftisolert HS anlegg.
  LAST NED: RENblad 8261

  Tilbakemeldinger sendes til kai@ren.no innen 15.02.17

 

 • RENblad 8263 Bruk av provisorisk bryter for utkobling av 66kV linje/kabel
  Der lengre lengder med linje eller kabel skal til eller frakobles vil ladestrømmen bli for stor til at det kan kobles en-polt med TF klemmer. RENbladet beskriver hvordan det i slike tilfeller kan brukes en prov. bryter for å foreta en sikker til- eller fra- kobling.
  LAST NED: RENblad 8263

  Tilbakemeldinger sendes til kai@ren.no innen 15.02.17