Høring II - juni 2016

Høring II - juni 2016

RENblad 7683 som er på høring gir en innføring i hvilke krav som stilles til områdesikring av et stasjonsanlegg

RENbladet skal gi en innføring i hvilke krav som stilles til områdesikring av et stasjonsanlegg.

Bladet skal også gi forslag til gode praktiske løsninger som møter kravene i Forskrift om Elektriske Forsyningsanlegg (FEF) med veiledning, Beredskapsforskriften med veiledning samt aktuelle normer.

Last ned høringsutkast: RENblad 7683 - Områdesikring

Det er også laget en video som viser noe av det RENbladet spesifiserer, for å illustrere kravene/forslagene:

Innspill sendes innen 1. oktober (utsatt frist pga. sommerferie-utlegging) til Marius Engebrethsen, marius@ren.no