Høring februar 2015

Høring februar 2015

Det er laget et nytt hoved-RENblad i rettighetsprosjektet med en rekke vedlegg/støttedokument.

Rettighetserhverv

Det er laget et nytt hoved RENblad i rettighetsprosjektet med en rekke vedlegg/støttedokument. RENblad 8300 "Nett felles rettighetserverv" tar for seg etablering av elektriske anlegg og annen infrastruktur over annen manns eiendom. Etableringen forutsetter i så fall at nettselskapet/infrastruktureier skaffer seg nødvendige rettigheter til dette vis-a-vis eierne av, eventuelt også andre rettighetshavere i, berørte eiendommer (privatrettslige tillatelser).

Etablering av elektriske anlegg og annen infrastruktur forutsetter også at det er gitt tillatelser til etableringen med hjemmel i de ulike lover og forskrifter som kan komme til anvendelse i den enkelte konkrete situasjon (offentligrettslige tillatelser).

RENblad 8300 tar for seg prosessen med å erverve de nødvendige rettigheter og tillatelser for å kunne bygge et nytt nettanlegg. Alle de andre RENbladene er støttedokument til RENblad 8300.         

 

Følgende RENblad er med på denne høringen:
(Obs: linker er nå fjernet, høring er ferdig og korrigerte RENblader er publisert)

                RENblad 8300 Nett felles rettighetserverv

                RENblad 8306 Standardisert tilbakemelding tinglysingsnekt

                RENblad 0200 Standard avtale EBL Skogeierforbundet Bondelaget

                RENblad 0202 Arbeidsavtale/forhåndstiltredelse

                RENblad 8302 Standardformulering om nærføring kryssing fellesføring

                RENblad 8303 Standardformulering grunneier administrasjonsgebyr

                RENblad 8304 Avslag erstatningskrav pga ikke økonomisk tap

                RENblad 8305 Standardisert tilbakemelding flyttevilkår

Tilbakemeldinger sendes på e-post til kare@ren.no

Høringsfrist er 16. mars 2015.

 

Kabel utførelse

Prosjektgruppe kabel har oppdatert:

RENblad 9000 Kabel utførelse og

REN blad 9200 Kabel prosjektering.

Bladene har gjennomgått en stor oppdatering med fokus på rydding mellom hva som er prosjektering og hva som er utførelse. På denne måten er omfanget av utførelsesbladet vesentlig forenklet. Hvilke type masse mans skal bruke i ledningssonen er blitt beskrevet tydeligere og denne er linket opp til gjeldende norm. Utførelsesbladet er blitt oppdatert med mange nye tegninger og det er mange REN blad på utførelse som utgår til fordel for et oppdatert RENblad 9000. I prosjekteringsbladet er det laget et skjema/huskeliste for prosjektering slik at man er sikker på å få med seg de viktigste momentene ved prosjektering. 

Tilbakemeldinger sendes på e-post til kare@ren.no

Høringsfrist er 16. mars 2015.