Høring mars 2015

Høring mars 2015

Ny instruks for driftsleder er klar til mars-høring, og det er utarbeidet RENblader for mekanisk kvalitetskontroll av HS-stolper.

Instruks for driftsleder

RENblad 1023 Instruks for driftsleder

REN har i samarbeid med energiadvokat Robin Aker Jakobsen hos Advokatfirmat Simonsen Vogt Wiig AS laget en ny instruks til bruk i forholdet mellom nettselskap, dets styre og driftsleder. Hovedformålet er å gå opp grensene for det ansvaret som iht. eltilsynsloven med forskrifter hviler på styret i nettselskapet på den ene siden, og driftsleder på den andre siden. Dette er en grenseoppgang som i praksis fremstår som svært uklar, og ofte er det slik at driftsleder blir sittende med et for tungt ansvar dersom noe går galt. Det bør egentlig ikke være slik ettersom regelverket er klart nok.

Gjennom denne instruksen defineres det rettslige og faktiske ansvaret som hviler på de ulike involverte partene slik at det er i tråd med dette regelverket. Instruksen verken endrer eller flytter de ulike ansvarsområdene slik disse er trukket opp, men den trekker frem grensene slik disse allerede er definert på en tydelig måte. På den måten har nok instruksen også en pedagogisk og "oppdragende" effekt både på styret og driftsleder. Instruksen har vært på høring blant medlemmene av driftslederforum og er blitt oppdatert på bakgrunn av de tilbakemeldinger vi har fått.

Tilbakemeldinger sendes på e-post til kare@ren.no
Høringsfrist: 24. april 2015.

 

RENblader for mekanisk kvalitetskontroll av HS stolper

Om RENblad 2500-serien:

Det er utarbeidet RENblader for mekanisk kvalitetskontroll av HS stolper. RENbladet beskriver enkle tester, og vil kun være en kvalitetssikring. 2500-serien er laget i samarbeid med SINTEF.

RENblad struktur:

Utvalg

Under dette punktet blir antall stolper som skal testes bestemt. Dette er fortsatt under utarbeidelse av SINTEF og er derfor ikke med på denne høringen.

Tilbakemeldinger sendes på e-post til zvonko@ren.no
Høringsfrist er 24. april 2015.