HØRING - desember 2016

HØRING - desember 2016

Ett avtaledokument for eiere av høyspenningsanlegg er på høring denne måneden.

Last ned RENblad 100

RENblad 100 er et avtaledokument som kan brukes mellom ulike eiere av høyspenningsanlegg. Bladet definerer nøyaktig eierskille, og definerer ansvarsområder rundt eierskille. Bladet tar også for seg koblinger og arbeid i eierskille. RENbladet er i første omgang utarbeidet for eierskille mellom en netteier (nettselskap) og en liten produsent/HS eier, men kan også brukes mellom 2 eller flere netteiere (nettselskaper).

Kommentarer til høringen sendes til kai@ren.no innen 15. januar 2017