HØRING 2 FEBRUAR 2016

HØRING 2 FEBRUAR 2016

RENbladet som sendes på høring omhandler risikoelementer ved utskiftning av måler.

RENblad 4008 er et nytt RENblad som beskriver retningslinjer for prosjektering og utførelse ved utskiftning av eksisterende måler til ny måler med utvidet funksjonalitet (AMS).

RENbladet beskriver veiledning for risikovurdering samt sjekkliste for utførelse.

Last ned: RENblad 4008 - Elmåling - 0,23 - 1kV - Risikovurdering ved utskiftning av direkte koblet måler

Frist for høring er 18 mars, og høringssvar leveres til knut@ren.no.