Høring - september 2018

Høring - september 2018

Høring for september inneholder et stort volum av blader, men de er fordelt på ulike felt så vi håper det går fint.

Byggherreforskriften
Samtlige blader er revidert, og endringsteksten er i excelfilen «2018 Oversikt-REN blader – Internkontroll»
Tilbakemelding innen 24 oktober til Hans Brandtun: hans@ren.no

 

RENblader innen sjøkabel
RENblad 9301 – Prosjektering av sjøkabelanlegg
Dette er et nytt RENblad som beskriver praktiske retningslinjer for prosjektering av et sjøkabelanlegg.
Tilbakemelding innen 24 oktober til Magnus Johansson : magnus@ren.no

 

RENblader innen utendørsbelysning
RENblad 4522 Utendørsbelysning - 0.23 - 1 kV – Spesifikasjon
Dette er et nytt RENBlad som spesifiserer alt materiell innen utebelysning basert på normer.
Tilbakemelding innen 24 oktober til Zvonko Tufekcic : zvonko@ren.no