HØRING OKTOBER 2020

HØRING OKTOBER 2020

En blanding av nye RENblad og nye versjoner av RENblad sendes på høring i oktober med høringsfrist 15. november

RENblad 1849 Montasje av hakkespettnetting

Last ned

RENbladet tar for seg en metode for montasje av hakkespettnetting ved hjelp av AUS metoder. RENbladet beskriver montasjen av hakkespettnetting og sikkerhet rundt montasjen.

Tilbakemelding innen 15 november til Kai Solum: kai@ren.no

 

 

RENblad 2013 Fellesføring av 12 – 24 kV luftnett

Last ned

RENbladet er endret i forhold til punktene rundt fellesføring ekom. Både punkt 4 og punkt 5 er tatt ut, og erstattet av RENblad 2015 Fremføring av ekom på høyspenningsmaster

Tilbakemelding innen 15 november til Kai Solum: kai@ren.no

 

 

RENblad 2015 Fremføring av ekom på høyspenningsmaster

Last ned

RENbladet beskriver fremføring av ekom på høyspenningsmaster. RENbladet kommer som en direkte konsekvens av Bredbåndsutbyggingsloven. RENbladet kommer med en løsning for fremføring av fiber langs en høyspenningslinje, der alle aktører vil ha lik tilgang til fiberne, uten at hver aktør må strekke opp hver sin kabel.

Tilbakemelding innen 15 november til Kai Solum: kai@ren.no

 

 

RENblad 1305 Ekomarbeid i LS stolpe

Last ned

RENbladet er revidert for å etterleve nye krav til kompetanse for personell som skal jobbe på eller nær ved elektriske anlegg.

Tilbakemelding innen 15 november til Kai Solum: kai@ren.no

 

 

RENblad 217 Avtale om leie av fiber i OPGW

Last ned

OPGW er en jordleder som er en del av et høyspenningsanlegg. Denne må således eies av nettselskapet. RENbladet er forslag til en avtale som kan brukes mellom nettselskapet og aktør som ønsker å leie fiber i en OPGW.

Tilbakemelding innen 15 november til Kai Solum: kai@ren.no

 

 

RENblad 218 Avtale om leie av plass i rør for framføring av ekom

Last ned

RENbladet er laget som et forslag til en avtale nettselskap kan bruke mot aktør, der aktør ønsker å leie plass i passiv infrastruktur jmf. Bredbåndsutbyggingsloven.

Tilbakemelding innen 15 november til Kai Solum: kai@ren.no

 

 

RENblad 1038 Prosedyre demontering av luftledning

Last ned

RENbladet beskriver en måte å demontere luftledninger på en trygg og sikker måte. Ved demontering av luftledning er det alltid en risiko for at stolpen kan falle ned.

Tilbakemelding innen 15 november til Kai Solum: kai@ren.no