HØRING OKTOBER 2019

HØRING OKTOBER 2019

Høring for oktober inneholder flere AUS RENblad, ett nytt RENblad for kvalitetskontroll av trestolper samt en Praktisk håndbok for luftnett med link til beregningsark i Excel.

RENblad 1735 Avlederkontroll og skifte av nullpunktsikring (last ned)

RENbladet er revidert til også å omfatte avlederkontroll. Tidligere omfattet bladet bare skifte av nullpunktsikringen. Det er viktig at avlederelementet kontrolleres når sikring har røket. Da kan også avleder være røket og dermed må skiftes for at nullpunktsvern skal virke iht. intensjonene.

 

RENblad 1838 Skarptesting av vern (last ned)

RENbladet tar for seg en måte å utføre skaprtest av vern. RENbladet beskriver hvordan sikkerheten kan ivaretas ute i anlegget der det tilkobles en bryter med motstand for test av vern.

 

RENblad 1837 Smøring av brytere i HS kabelnett (last ned)

RENbladet tar for seg en måte å vedlikeholde og smøre brytere i HS kabelnett. RENbladet viser til andre RENblader som også omhandler vedlikehold av brytere.

 

RENblad 1839 Etterfylling av olje på trafo AUS (last ned)

RENbladet tar for seg en måte å etterfylle olje på trafo i drift. RENbladet beskriver hvordan sikkerheten kan ivaretas mens fylling pågår.

 

Tilbakemelding innen 22. november til Kai Solum: kai@ren.no

 

Praktisk Håndbok for luftledninger:(last ned)

Dette er en ny håndbok som skal være nyttig for alle som utfører planlegging og montasje av luftledninger i distribusjonsnett. Målet med denne boken er å gi alle personer innenfor bygging av luftanlegg en god teknisk kompetanse og særlig alle som steller med montasje.

I denne læreboken er det tatt med en del forklaringer og satt opp en del formler som montøren har god bruk for. For å gjøre det enklere å utføre beregninger ut ifra formelverk er det satt opp en del beregninger i Excel som er godt kjent og greit å bruke.

Denne håndboken for luftledninger er en av REN sine satsninger på undervisningsmateriell som gir bakgrunnsinformasjon til våre tradisjonelle RENblader og blir benevnt REN-håndbok.

 

Tilbakemelding innen 29. november til Zvonko Tufekcic, zvonko@ren.no.

 

RENblad 2504 (last ned)

RENblad 2504 er et nytt RENblad. REN AS har utarbeidet retningslinjer for kvalitetskontroll ved kjøp av trestolper i samarbeid med Treteknisk, stolpeleverandører og medlemmer i REN for luftlinjer. Retningslinjene tar utgangspunktet i regelverk og dokumenter angitt i kapittel 2, med fokus på NS-EN 14229:2010.

 

Tilbakemelding innen 22. november til Zvonko Tufekcic, zvonko@ren.no.