Høring oktober 2017

Høring oktober 2017

Fire av RENbladene på høring i oktober tilhører 1000-serien, Internkontroll. Vi har også ett nytt RENblad på høring som omhandler skallsikring av transformatorstasjoner, RENblad nr. 7685.

RENblad 1026 Instruks for Fagansvarlig AUS
Dette er et RENblad som kan brukes for å klargjøre fagansvarlig AUS sine oppgaver, rettigheter og plikter. RENbladet sier noe om hvorfor det bør være en fagansvarlig AUS i selskaper som jobber med AUS, hvilke oppgaver denne skal ha, og hvilke rammer som er gitt.

Last ned RENblad 1026

Høringsfrist er 15.11.2017. og tilbakemeldinger gis til Kai Solum,  kai@ren.no

 

RENblad 1306 Ekom arbeid i HS stolpe
Dette RENbladet beskriver hvordan ekom montør / ekom selskap kan jobbe på ekom anlegg plassert i høyspenningsstolpe. RENbladet beskriver grenseskiller, og hvem som har adgang i hvilken del av stolpen. Bladet beskriver også hvilke kvalifikasjoner ekom montør må ha for å jobbe på slike anlegg. RENbladet viser videre til RENblad 1816 når det gjelder arbeid på ekom-anlegg som er integrert i høyspenningsanlegget (eks. OPGW)

Last ned RENblad 1306

Høringsfrist er 15.11.2017. og tilbakemeldinger gis til Kai Solum,  kai@ren.no

 

RENblad 1814 Bruk av prov. bryter ved kobling i 66kV nett
RENbladet beskriver hvordan man kan benytte en provisorisk bryter ved koblinger der TF-metoden ikke kan benyttes.  

Last ned RENblad 1814

Høringsfrist er 15.11.2017. og tilbakemeldinger gis til Kai Solum,  kai@ren.no

 

RENblad 1817 Kapping av stolpetopp AUS
RENbladet beskriver hvordan en stolpetopp kan kappes når det står spenning på faser / looper i nærheten.

Last ned RENblad 1817

Høringsfrist er 15.11.2017. og tilbakemeldinger gis til Kai Solum,  kai@ren.no

 

RENblad 7685 Skallsikring i stasjonsanlegg
RENbladet skal forklare og utdype hvordan man skal bygge en fornuftig og balansert skallsikring av transformator- og koblingsstasjon.

Last ned RENblad 7685

Høringsfrist er 15.11.2017. og tilbakemeldinger gis til Marius Engebrethsen,  marius@ren.no