HØRING NOVEMBER 2019

HØRING NOVEMBER 2019

Følgende RENblader er til høring for november 2019

RENblad 4114

Lavspenningsnett - Oversikt nettsystem

Last ned PDF

Dette er et nytt RENblad. Det er utviklet etter tilbakemeldinger fra bransjen om at dette er et område som bør dekkes bedre. Det er tatt utgangspunkt i nettsystemene beskrevet i normen NEK 400 samt erfaringer i bransjen. Bladet er tilknyttet RENblad 4100 samt det nye ombyggede RENblad 9115 Prosjektering av lavspenningsnett.

Tilbakemelding innen 22. november til Kai Solum: kai@ren.no

 

RENblad 9115

LS nett - dimensjonering av ledning og valg av overstrømsvern

Last ned PDF

RENbladet er fullstendig omarbeidet til å være et prosjekteringsblad for hele lavspenningsnettet. Dette bladet blir således et hovedblad for LS nettet. Ny tittel: «Prosjektering av lavspenningsnett». RENblad for prosjektering av kabelskap er også lagt inn i bladet.

Tilbakemelding innen 22. november til Hans Brandtun: hans@ren.no

 

RENblad 2046

Fasevekt - beregning ved AUS arbeid.

Last ned excel-fil

Bladet er forenklet en del og gjort mer brukervennlig. Nå velges trådtype ut fra tabell, og programmet finner selv aktuell vekt på tråd. Det velges også linekonfigurasjon ut fra tabell som programmet bruker for beregning av krefter i stengene.

Tilbakemelding innen 22. november til Kai Solum: kai@ren.no