Høring - november 2018

Høring - november 2018

Håndboken for anleggsbidrag sendes på høring. RENbladet er oppdatert i henhold til nytt regelverk for anleggsbidrag som gjøres gjeldende fra 1. januar 2019

. De viktigste endringene:

Last ned RENblad 8110

  • Bestemmelsen om å inngå avtale om anleggsbidrag endres fra «kan» til «skal»
  • Det er ikke lenger anledning til å ta tilknytningsgebyr
  • Det er ikke lenger anledning til å operere med bunnfradrag
  • Det skal kreves inn anleggsbidrag også for regional, og transmisjonsnettet
  • Det er ikke anledning til å overstige estimert kostnadsoverslag med mer enn 15% ved sluttavregning.

Kontrollforskriften er skrevet om i forhold til dette, og det er nå § 16 som omhandler anleggsbidrag (tidligere § 17-5). Vi har også utvidet REN prosjektsystem med en anleggsbidragsmodul som kan støtte opp om prosessen med å inngå avtale om anleggsbidrag etter det nye regelverket.

Høringsfrist:  29 november
Tilbakemeldinger sendes til Magne Solheim på e-post; magne@ren.no