HØRING NOVEMBER 2017

HØRING NOVEMBER 2017

5 nye RENblad sendes på høring

RENblad 1736 Arbeid på stikkledning med +kunder

Last ned RENblad 1736

Dette er et RENblad som ser på sikkerheten ved arbeid på stikkledninger der det er mulige +kunder. Med dagens løsninger for solcelleanlegg, så kan det oppleves "+kunder" uten at de er registrert.

RENblad 1818 Flytting av gjennomgående jordline

Last ned RENblad 1818
Dette er et RENblad som kan brukes for å flytte vekk gjennomgående jordline, der det er behov for mer plass ved arbeid i masten. Eksempler på dette kan være at travers eller mast skal skiftes ut, slik at fasene skal flyttes vekk med stenger. Det kan da være en fordel å flytte vekk gjennomgående jord, slik at det blir lettere å bevege på stenger som skal flytte fasene.

RENblad 1820 Bruk av prov bryter ved kobling i 22kV nett

Last ned RENblad 1820

Dette RENbladet kan brukes der det ikke er tilrådelig å koble en-polt, eks. der det skal deles opp en ring / deles mellom 2 trafostasjoner. Prosedyren kan også brukes der det skal kobles til eller fra kabler eller linjer som er så lange at det ikke er tilrådelig å koble med TF-klemmer.

RENblad 1821 Smøring av brytere i 22kV luft nett.

Last ned RENblad 1821

Dette RENbladet brukes for å smøre brytere i luftanlegg ved hjelp av isolerstang og "spraybokshoder". Prosedyren kan også brukes ved smøring av andre komponenter med samme verktøy.

RENblad 2600 Bygging nær elektriske ledninger

Last ned RENblad 2600

Dette er et RENblad som er beregnet på å gi ut til alle som skal bygge hus, spesielt i nærheten av elektriske luftlinjer. Dette RENbladet vil bli gjort om til en brosjyre som alle netteiere kan sette sitt eget navn og kontaktopplysninger på, og sende ut til byggesaksbehandlere i kommunene, slik at disse kan gi de ut til alle som ønsker å bygge. RENbladet tar for seg alle avstandskrav i forhold til alle typer elektriske ledninger. I RENbladet er det oppsatt minsteavstander iht. forskrift, og det er gjort klar en kolonne for den enkelte byggeforbudssone som den enkelte netteier har.

 

HØRINGSFRIST er satt til 15. januar 2018

Høringsuttalelser sendes på epost til kai@ren.no