HØRING MARS 2020

HØRING MARS 2020

Tre nye RENblad og ett RENblad med større oppdateringer er sendt ut på høring denne måneden.

 • RENblad 1844 Rengjøring AUS.
  (Last ned)
  RENbladet tar for seg en metode for rengjøring av spenningssatte anleggsdeler opp til 30 kV. Det er beskrevet både tørr-rengjøring (støvsuging) og våt-rengjøring (bruk av svamp med isolerende rensevæske) i prosedyren. 

  Kommentarer til høringen sendes til kai@ren.no

  Høringsfrist er 24. april 2020

 

 • RENblad 8010 Jordingssystem prosjektering
  (Last ned)
  Bladet har gjennomgått en større oppdatering der man går mer inn i prosjekteringsprosessen. Her tar man for seg alle dimensjoneringskriteriene for jordingsanlegg samt de forutsetningene man trenger for prosjektering. Selve bladet er blitt forenklet en del mens mye av teorien og eksemplene er puttet inn i vedlegg.

  Kommentarer til høringen sendes til kare@ren.no

  Høringsfrist er 24. april 2020

   
 • RENblad 9013 Spesifikasjon lavspenningskabel 
  (Last ned)

  RENbladet gjelder lavspenning-distribusjonsnettkabel som skal legges direkte i bakken, i rør eller i kanal.
  Kablene skal være produsert og testet i samsvar med HD 603.
  Normen gir åpning for en del valg. Formålet med dette RENbladet er å spesifisere en del valg som vil gi en kabel som er mest mulig egnet for dette formålet.

  Kommentarer til høringen sendes til marius@ren.no

  Høringsfrist er 24. april 2020

 

 • RENblad 9014 Spesifikasjon kabel 12-36 kV
  (Last ned)

  RENbladet gjelder høyspennings-distribusjonsnettkabel av typen enleder som skal legges i direkte i bakken, i rør eller i kanal.
  Kablene skal være produsert og testet i samsvar med HD 620.
  Normen gir åpning for en del valg. Formålet med dette RENbladet er å spesifisere en del minimumskrav som vil gi en kabel som er mest mulig egnet for dette formålet.

  Kommentarer til høringen sendes til marius@ren.no

  Høringsfrist er 24. april 2020