HØRING - MARS 2019

HØRING - MARS 2019

Tre nye RENblad innenfor Tilknytning av kraftproduksjon er lagt ut på høring.

 

 • RENblad 3000 Kraftproduksjon - Tilknytning av distribuert produksjon
  Dette er et helt nytt RENblad som gjennomgår rammevilkår og ansvarsforhold som ligger til grunn for tilknytning av distribuert produksjon (DG) i nettet. Sentralt i dette arbeidet er lover og regelverk som regulerer nettselskapenes ansvar og plikter.
  Last ned høringsutkast: RENblad 3000
   
 • RENblad 3009 Kraftproduksjon - Spenningsregulering i nett med distribuert produksjon Dette er et helt nytt RENblad som gir anbefalinger til innstilling av spenningsregulator i småkraftverk og trinnkobler i kraft- og fordelingstransformator. Disse anbefalingene skal først og fremst sikre at drift og tilknytning av henholdsvis eksisterende og nye småkraftverk i høyspent distribusjonsnett er driftsmessig forsvarlig.
  Last ned høringsutkast: RENblad 3009
   
 • RENblad 3010 Kraftproduksjon - Tiltak for økt tilknytningskapasitet
  Dette er et helt nytt RENblad som beskriver ulike tiltak for å øke tilknytningskapasiteten for ny distribuert produksjon i distribusjonsnettet.
  Last ned høringsutkast: RENblad 3010


Merk:  RENblad "Kraftproduksjon - Praktisk håndtering av plusskunder" var på høring i 2018 som RENblad 3010, men det har fått nytt nummer etter ferdigstillelse og er nå publisert som RENblad 3040.

Høringsfristen er 20. april, og tilbakemelding på RENbladene sendes til André Indrearne: andre@ren.no